Haza-Data FAQ's

frequently asked questions / vaak gestelde vragen

Laatst bijgewerkt op 30 november 2012


1. DOS-geheugen en Files parameter
1.1 Onder DOS en Windows 3.x
1.2 Onder Windows 95/98
1.3 Onder Windows NT/2000
1.4 Onder Windows ME
1.5 Onder Windows XP
1.6 Onder Windows Vista, Window 7 en Windows 8
1.7 Onder Linux
1.8 DOS Box

2. Haza-Data en Windows
2.1 Meerdere Haza-Data sessies gelijktijdig
2.2 Snelkoppelingen
2.3 Printen vanuit Windows
2.3.1 Problemen met Canon printers onder Windows'95
2.3.2 Problemen met HP Printers
2.3.3 Problemen met HP Deskjet 710c en 720c
2.3.4 Problemen met HP Deskjet 970cxi
2.3.5 Als uw printer geen DOS ondersteunt
2.4 Haza-Data in standalone DOS mode
2.5 de grootte van het Haza-Data venster
2.6 AZERTY-toetsenbord onder Windows/ME
2.7 Import en export op snelle PC's
2.8 Probleem met Windows XP SP2

3. Diverse problemen
3.1 Haza-Data stopt bij grafische uitvoer
3.2 Geen afbeeldingen op een nieuwe PC
3.3 Haza-Data uitvoeren vanaf een CD
3.4 De index in een RTF-document

1. DOS-geheugen en Files parameter

Vrijwel alle mogelijke problemen met Haza-Data worden veroorzaakt door het niet voldoen aan de volgende twee randvoorwaarden:
1. Haza-Data heeft minimaal 565 KB nodig en Haza-Data Plus 595 KB.
2. De Files parameter moet minimaal de waarde 99 hebben.

Haza-Data is een DOS-programma, dat in het 640 KB grote "conventional memory" moet worden uitgevoerd. Ook al heeft u vele megabytes werkgeheugen in uw PC, als er te weinig DOS-geheugen vrij is, dan zal Haza-Data niet starten of spoedig stoppen met de mededeling "all memory blocks locked" of "te weinig DOS-geheugen vrij".

De enige oplossing is: zorg dat er wel voldoende DOS-geheugen vrij komt!

Naar boven


1.1 Onder DOS en Windows 3.x

Met mem/c/p kunt u zien hoeveel geheugen er vrij is: met het commando mem/c/p ziet u welke programma's er in het geheugen zitten en hoeveel ruimte ze in beslag nemen. Met het programma memmaker kunt u het geheugen van de PC beter laten indelen. In veel gevallen is er daarna wel voldoende geheugen vrij.

Als er nog steeds onvoldoende geheugen vrij is, moet u de configuratie van uw software in c:\autoexec.bat en c:\config.sys aanpassen, eventueel met een multi-config menu (zie uw DOS documentatie en/of het DOS help-commando).

In de c:\config.sys dient minimaal Files=99 of Fileshigh=99 te staan.

Naar boven


1.2 Onder Windows'95/98

Met het DOS-commando mem/c/p kunt u ook hier controleren hoeveel geheugen er vrij is als u in een DOS-venster bent. U komt daar via Start - Programma's - MSDOS Prompt
Als er onvoldoende geheugen vrij is, moet u de configuratie van uw software in c:\autoexec.bat en c:\config.sys aanpassen, eventueel met een multi-config menu (zie uw Windows en DOS documentatie). Vaak staan er allerlei overbodige commando's in; als u die verwijdert, is er meestal wel voldoende geheugen vrij. Zo is het meestal niet nodig om de commando's voor de CD-ROM op te nemen als u toch geen DOS-programma's heeft die met een CD-ROM werken. Alleen wanneer u een oud type CD-ROM drive heeft, die niet door Windows95 wordt herkend, is dat wel nodig. Dan is een multi-config vaak de enige oplossing.

vmm32

Als er (te) weinig geheugen vrij is, zal dat vaak worden veroorzaakt door een groot geheugenbeslag door vmm32. Wanneer vmm32 groter is dan ca. 15 KB, dan kunt u dat in veel gevallen verkleinen door in de SYSTEM.INI in de [386Enh] sectie toe te voegen het commando localloadhigh=on
Het kan echter ook gebeuren dat dit commando een averechts effect heeft en soms Windows niet meer wil starten. In dat geval moet u het weer verwijderen, of on vervangen door off.

Config.Sys

In C:\Config.Sys moet altijd het onderstaande commando staan:
Files=99 of nog liever Fileshigh=99

Als er te weinig geheugen vrij is, kunt u er de onderstaande commando's aan toevoegen:
Device=C:\Windows\Himem.Sys
Device=C:\Windows\Emm386.Exe NoEms
DOS=High,Umb

Bovenstaande commando's dienen als eerste in de Config.Sys te staan. Vervolgens vervangt u eventueel al aanwezige regels met Device= door Devicehigh=

In sommige gevallen geeft ook dit nog te weinig vrij geheugen. In dat geval kunt u proberen om alle aanwezige commando's uit te schakelen door er REM voor te zetten (gevolgd door een spatie) met uitzondering van de commando's Files en Country

Autoexec.Bat

Als er nog te weinig geheugen vrij is, kunt u hier eventueel overbodige commando's verwijderen (bijvoorbeeld een Mouse-commando) en verder vooraan in de regels waar een .exe- of een .com-programma wordt gestart toe te voegen Loadhigh (gevolgd door een spatie). .

SysEdit

De bovengenoemde systeembestanden Config.Sys, Autoexec.Bat en System.Ini zijn ASCII tekstbestandjes, die u op veel manieren kunt aanpassen.
Een eenvoudige manier is via Start - Uitvoeren - sysedit.

Fout in Windows'95

In enkele niet-Engelse uitvoeringen van Windows'95 blijkt een fout voor te komen, die ca. 45 KB kost. Die fout kunt u herkennen aan het geheugenbeslag van HIMEM (wat u met het bovengenoemde commando MEM kunt bekijken): normaal is een waarde van ca. 1 KB; fout is een waarde van ca. 46 KB). Het probleem wordt veroorzaakt door een foutje in IO.SYS. U kunt dat corrigeren met het programma Iosysdut.Exe, dat u kunt downloaden.
Start vervolgens de computer opnieuw op en kijk met MEM hoeveel geheugen er nu beschikbaar is,

Noodoplossing: uitvoeren buiten Windows

Het is altijd mogelijk om Haza-Data onder Windows te laten draaien. Als het u niet lukt, kunt u er het beste een meer ervaren PC-gebruiker bij halen. De meeste gebruikers hebben wel een 'slim buurjongetje' in de buurt wonen.

Als het u niet lukt om Haza-Data via Windows uit te voeren, dan kunt u tijdelijk Haza-Data ook buiten Windows om, als een los DOS-programma uitvoeren. Daartoe kunt u gebruik maken van de bijgeleverde snelkoppelingen met hazados of hazapdos

Naar boven


1.3 Onder Windows NT/2000

Als u onder Windows NT, 2000 werkt, dient u zelf een snelkoppeling te maken. Een snelkoppeling maakt u door via de "Verkenner" of "Deze computer" het programma HZ.EXE op te zoeken. Vervolgens klikt u die met de rechter muisknop aan, sleept die naar het bureaublad, laat de muisknop los en kiest uit het dan getoonde menu "Hier snelkoppeling maken".
Open de "Eigenschappen" van de snelkoppeling door die met de rechter muisknop aan te klikken. Zet dan op het tabblad "Geheugen" EMS op 'geen' en de overige instellingen op 'automatisch'. Op het tabblad "Overige" zet u de schuifregelaar 'CPU-reductie' zo laag mogelijk.

In de file \winnt\system32\config.nt moet de parameter Files=99 staan.
Via de "Verkenner" of "Deze computer" zoekt u die file op en opent hem in Kladblok/Notepad. Als er al een regel met "Files=..." in voorkomt, verhoogt u de waarde tot 99. Zo niet, dan voegt u die regel onderaan toe. Sla de file op en herstart Windows.
Opmerking: Als Haza-Data u meldt dat de waarde voor Files te laag staat, kunt u dat onderdrukken door in de snelkoppeling achter HZ.EXE een spatie te zetten en daarachter /NOF

Haza-Data kan naar keuze in een venster of met een volledig scherm werken. Met Alt+Enter kunt u daartussen wisselen. Als u in een venster werkt, kunt u alleen met 'VGA kleuren' werken. De overige kleurcombinaties geven in een venster de vreemdste kleuren.

De muis werkt redelijk in een volledig scherm. Als u Haza-Data in een venster heeft, moet u zorgen dat de muis buiten dat venster blijft. Als de muisaanwijzer zich binnen het venster bevindt, gebeuren onvoorspelbare dingen en kan het programma zelfs blokkeren.

Naar boven


1.4 Onder Windows ME

Files

Onder Windows ME is alles een beetje afgeschermd voor de gebruikers. Zo vindt u hier geen Config.Sys meer waar u de FILES parameter kunt wijzigen. Bij de meeste gebruikers blijkt geen aanpassing nodig te zijn, bij sommigen wel. In dat geval kunt u het volgende doen:

Klik op [Start] [Uitvoeren...] en typ Sysedit in het invoerscherm en klik op [OK].
Kies vervolgens het tablad SYSTEM.INI en voeg de volgende regel toe aan de sectie [386Enh]:
PerVMFiles=99
Als Sysedit niet aanwezig is, gaat u via "Deze computer" of de "Verkenner" naar de file C:\Windows\System.ini en opent die door erop dubbel te klikken.

Als er te weinig DOS-geheugen beschikbaar is, kan een oplossing zijn om de EmmExclude- of NoEMSDriver-instructies in System.Ini uit te schakelen. Zoek dan de instructie EmmExclude of NoEMSDriver in de sectie [386enh] en typ een puntkomma (;) aan het begin van de regel.

Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, voegt u de instructie ReservePageFrame=yes toe aan de sectie [386enh]

Naar boven


1.5 Onder Windows XP

Als u onder Windows XP werkt, dient u zelf een snelkoppeling te maken. Een snelkoppeling maakt u door via de "Verkenner" of "Deze computer" het programma HZ.EXE op te zoeken. Vervolgens klikt u die met de rechter muisknop aan, sleept die naar het bureaublad, laat de muisknop los en kiest uit het dan getoonde menu "Hier snelkoppeling maken".
Open de "Eigenschappen" van de snelkoppeling door die met de rechter muisknop aan te klikken. Zet dan op het tabblad "Geheugen" EMS op 'geen', XMS op '16384' en de overige instellingen op 'automatisch'. Op het tabblad "Overige" zet u de schuifregelaar 'CPU-reductie' zo laag mogelijk.

Haza-Data kan naar keuze in een venster of met een volledig scherm werken. Met Alt+Enter kunt u daartussen wisselen. Als u in een venster werkt, kunt u alleen met 'VGA kleuren' werken. De overige kleurcombinaties geven in een venster de vreemdste kleuren.

De venstergrootte kan zelf bepaald worden door de lettergrootte te kiezen. Dat kan door met de rechter muisknop te klikken op de titelbalk van het venster en dan Eigenschappen te kiezen en vervolgens het tabblad Lettertype. Bij het opslaan kan dan gekozen worden of de instelling voor het actieve venster geldt of ook voor de volgende keer.
Hetzelfde bereikt u door de snelkoppeling met de rechter muisknop aan te klikken.

Een goed alternatief is het gebruik van het programma DOS Box

Probleem sinds oktober 2012

De oorzaak is een Windows Update van Microsoft. Het probleem doet zich alleen voor bij Haza-Data Plus. Een oplossing binnen Haza-Data is uitgesloten, dit programma is al 13 jaar oud en kan niet meer worden gewijzigd.

Er zijn 2 mogelijke oplossingen:

1. De betreffende update KB2724197 verwijderen.
Dat kan via Configuratiescherm, Software (updates weergeven).
Nadat die update is verwijderd, zal er na enige tijd rechts op de taakbalk een schildje vam Microsoft Windows Update verschijnen omdat Windows die update weer wil installeren. Klik op het icoontje om het te openen, kies vervolgens Aangepaste installatie (geavanceerd).
Klik op Volgende en verwijder het vinkje voor KB2724197.
Klip op Sluiten en zet een vinkje voor "Ik wil geen kennisgevingen over deze updates meer ontvangen."
Klik op OK.

2. Haza-Data Plus uit te voeren binnen DOSBox.
Zie het programma DOS Box

Naar boven


1.6 Onder Windows Vista, Window 7 en Windows 8

Het installatie-programma blijkt niet meer te werken. Een oplossing is om de geļnstalleerde versie van de oude PC naar de nieuwe PC te kopiėren (via een memory stick, CD, o.i.d.).
De beste manier is echter het gebruik van het programma DOS Box waarbij ook het installatieprogramma kan worden gebruikt.

Als u het programma DOS Box niet gebruikt, dan dient u zelf een snelkoppeling te maken. Een snelkoppeling maakt u door via de "Verkenner" of "Deze computer" het programma HZ.EXE op te zoeken. Vervolgens klikt u die met de rechter muisknop aan, sleept die naar het bureaublad, laat de muisknop los en kiest uit het dan getoonde menu "Hier snelkoppeling maken".
Open de "Eigenschappen" van de snelkoppeling door die met de rechter muisknop aan te klikken. Zet dan op het tabblad "Geheugen" EMS op 'geen', XMS op '16384' en de overige instellingen op 'automatisch'. Op het tabblad "Overige" zet u de schuifregelaar 'CPU-reductie' zo laag mogelijk.

Als u vervolgens Haza-Data start via die snelkoppeling, zal Haza-Data waarschijnlijk de melding geven dat de parameter FILES niet op 99 staat.
Aanpassen dient te gebeuren in c:\Windows\System32\Config.NT
Als dat niet lukt, kopieer dan die config.NT naar uw Haza-Data programma-map en pas die daar aan. Pas vervolgens in de snelkoppeling via het knopje Geavanceerd de verwijzing naar de Config.NT aan.

Als u nog steeds de melding over FILES=99 krijgt, open dan in de snelkoppeling het tabblad Programma. Voeg daar toe in de opdrachtregel /NOF (dit moet in hoofdletters zijn en voor de / moet een spatie staan). Als u daarna het programma weer start, komt nog steeds de melding, maar met Enter kunt u doorgaan en werkt het programma normaal.

De eerste keer dat het programma wordt gestart en bij het wijzigen van de beeldschermkleuren, komt de vraag of het programma automatisch de beeldschermresoluties mag bepalen. Als u met "J" antwoordt, dan gaat het mis, want dan wil het programma het volledige scherm gebruiken - en dat is onde Windows Vista en later niet meer mogelijk. Als u met "N" antwoordt, dan gaat het goed en moet u als kleur 'EGA-kleuren' kiezen.

Onder Windows Vista en later kan geen volledig beeldscherm meer worden gebruikt. Maar de venstergrootte kan zelf bepaald worden door de lettergrootte te kiezen. Dat kan door met de rechter muisknop te klikken op de titelbalk van het venster en dan Eigenschappen te kiezen en vervolgens het tabblad Lettertype. Bij het opslaan kan dan gekozen worden of de instelling voor het actieve venster geldt of ook voor de volgende keer.
Hetzelfde bereikt u door de snelkoppeling met de rechter muisknop aan te klikken.

Als Haza-Data desondanks nog niet wil starten, dan kan het volgende ook nog een oplossing zijn: Bewerk c:\Windows\System32\Autoexec.nt en type REM voorin de regel "lh %Systemroot%\system32\dosx".

Bovenstaande betekent, dat in ieder geval versie 7.2 goed gebruikt kan worden onder Windows Vista. Een voorwaarde is dat de commandline parameter /NOF beschikbaar is. Dat betekent dus, dat oudere versies niet meer gebruikt kunnen worden.

Naar boven


1.7 Onder Linux

Ook onder Linux kan Haza-Data worden gebruikt.
Dat kan door gebruik te maken van de Linux-versie van het programma DOS Box.

Naar boven


1.8 DOSBox

Het programma DOSBox is een DOS-emulator, die beschikbaar is voor diverse platformen, waaronder Windows XP, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64 bit, Linux en MacOS. U kunt de gewenste versie gratis downloaden op www.dosbox.com.

Na installatie kunt u Haza-Data en Haza-Data Plus eenvoudig installeren en gebruiken zoals u op een oude DOS-computer werkte.

Het is aan te bevelen om ergens op uw computer één map te maken voor al uw DOS-applicaties. Die map is bijvoorbeeld d:\DOSprograms waaronder de diverse submappen voor de applicaties komen.
Binnen DOSBox kunt u dan een virtuele C-schijf koppelen aan die map d:\DOSprograms met het commando mount c d:\DOSprograms
Binnen de DOSBox kunt u dan Haza-Data starten met de commando's
c:
cd haza-72
hz

Als u binnen de DOS box een CD-station F: als station D: wilt gebruiken, moet u daarvoor het volgende mount-commando geven mount  d  f:\  -t  cdrom

Deze mount commando's kunt u ook opnemen on de file dosbox.conf in de map c:\Program Files\DOSBox-0.72 onder [autoexec]. Dan worden ze automatisch uitgevoerd als u DOSBox start.

Naar boven


2. Haza-Data en Windows

Haza-Data 7.2 en Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP en Vista vormen samen een prima combinatie, mits u even aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen.

2.1 Meerdere Haza-Data sessies gelijktijdig

In het Haza-Nieuws van juni 1997 werd enthousiast gewag gemaakt van de mogelijkheid om Haza-Data meerdere malen te starten, waardoor u de gegevens uit verschillende bestanden naast elkaar kunt zien.
Helaas kan dat problemen opleveren als u gebruik maakt van de standaard meegeleverde snelkoppelingen van voor augustus 1998. Daarin wordt namelijk niet alleen het programma HZ gestart, maar wordt met een batch file eerst het programma HzClear uitgevoerd om eventuele tijdelijke bestanden van een afgebroken sessie te verwijderen. Als u op deze manier een tweede sessie opent, dan worden de tijdelijke bestanden van de eerste sessie ten onrechte opgeruimd. Dat heeft bij enkele gebruikers tot vervelende problemen geleid.
De oplossing is als volgt: maak een kopie van de bestaande snelkoppeling en geef die (via de rechter muisknop) een andere naam, bijvoorbeeld "Multi Haza". Vervolgens gaat u weer via die rechter muisknop naar Eigenschappen (of: Properties) en kiest u het tabblad 'Programma' en daar vervangt u Run.Bat door Hz.Exe Bij de tweede (en eventueel volgende) sessie wordt het automatisch onmogelijk gemaakt om eenzelfde bestand meerdere keren te openen. Het enige wat mogelijk mis kan gaan, zijn de synoniemen. Die kunt u het beste geheel uitschakelen. Wijzigingen in macro's, weergave opties en programma- instellingen worden alleen bewaard van de sessie die als laatste wordt afgesloten.

Naar boven


2.2 Snelkoppelingen

Het gebruik van een snelkoppeling is beslist noodzakelijk om Haza-Data goed te kunnen gebruiken. Zonder die snelkoppeling zal het programma zoekopdrachten zeer langzaam uitvoeren of zelfs blijven stilstaan.

Bij installatie van versie 7.2 op een PC met Windows'95/98 worden automatisch snelkoppelingen geplaatst. Door de lange namen voor de mappen is meer helaas niet mogelijk met het gebruikte (DOS-)installatie-programma. In de versies van voor augustus 1998 zijn dat 2 snelkoppelingen, in de latere versies zijn het er 3. De eerste twee dienen om Haza-Data te starten in een venster onder Windows of in 'standalone DOS-modus'. In die oudere versies wordt altjd eerst programma HZClear gestart; in de nieuwe versie staat HZClear apart in de derde snelkoppeling.

Het (DOS-)installatieprogramma herkent Windows aan de aanwezigheid van de map c:\Windows\Desktop of c:\Windows\Buroblad. Als deze mappen niet aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld c:\Windows\Bureaublad, dan kunnen geen snelkoppelingen worden aangemaakt. In dat geval moet u handelen alsof u Windows na Haza-Data heeft geļnstalleerd, zoals hieronder wordt beschreven.

Als u Haza-Data eerder op de PC heeft geļnstalleerd dan Windows, dan moet u die snelkoppelingen zelf plaatsen. Ze staan in de Haza-programma map (directory) onder de namen *.W95 (Haza-Data versies voor augustus 1998) of *.W98 (Haza-Data versies vanaf augustus 1998). Deze files moet u kopiėren naar C:\Windows\Desktop of naar C:\Windows\Buroblad of naar C:\Windows\Bureaublad en vervolgens de namen wijzigen in *.PIF Als op uw PC beide mappen Desktop en Buroblad bestaan, en er staan geen snelkoppelingen op uw scherm, dan staan ze in de verkeerde map en moet u ze verplaatsen.

Als in een andere map dan c:\haza-72 of c:\hazap72 heeft geļnstalleerd, dan dient u zelf in de snelkoppeling het juiste pad aan te geven.

Als u onder Windows NT, 2000, ME, XP of Vista werkt, dient u zelf een snelkoppeling te maken. Zie bij de beschrijvingen aldaar (NT/2000, ME, XP, Vista).

Naar boven


2.3 Printen vanuit Windows

Haza-Data 7.2 is nog steeds een DOS-programma, dat de printer zelf moet kunnen besturen, ook onder Windows. Het kan niet gebruik maken van de printer drivers van Windows; daarom is het helaas niet mogelijk om vanuit Haza-Data de speciale Windows printers te gebruiken. Let daar dus goed op als u een nieuwe printer gaat aanschaffen. Om een printer goed te laten werken vanuit Haza-Data moet u de printer wel eerst in Windows goed instellen; dat doet u als volgt: Via 'Start' en 'Instellingen' kiest u 'Printers', waar u uw printer kunt instellen door het icoon aan te klikken met de rechter muisknop. Dan kiest u 'Eigenschappen' en vervolgens het tabblad 'Details'. Daar ziet u op de onderste helft de knop 'Poortinstellingen', die u indrukt. Boven op het scherm kunt u dan twee opties in- en uitschakelen; de benodigde instellingen zijn afhankelijk van uw printer. Meestal moet u het bovenste hokje uitschakelen. Daardoor zal de print-uitvoer van MS-DOS programma's rechtstreeks worden geprint en niet via de wachtrij (spool).

BIOS

De meeste moderne printers vereisen dat de printerpoort in de BIOS is ingesteld op ECP of ECP/EPP.

USB

Printen via een USB-poort kan vanuit geen enkel DOS-programma, dus ook niet vanuit Haza-Data. En ook niet via een verloopkabel USB/Parallel.

Naar boven


2.3.1 Problemen met Canon printers onder Windows'95

Het printen met Canon BJC-200-serie printers blijkt soms allerlei problemen op te leveren onder Windows'95 (onder Windows'98 zijn geen problemen bekend). Dit kunt u oplossen door een nieuwe 'virtual device driver' LPT.VXD te downloaden. Zie onze download pagina of eventueel www.microsoft.com voor nieuwe drivers.

Naar boven


2.3.2 Problemen met HP printers

Heeft u problemen met een HP printer? Kijk dan voor de laatste adviezen op de web site van Hewlett Packard Customer Care Printer Support.

Naar boven


2.3.3 Problemen met HP Deskjet 710c en 720c

De HP 710c en 720c printers zijn primair ontworpen als Windows printer, maar zijn ook goed bruikbaar vanuit DOS-programma's, zoals Haza-Data. Maar dat is alleen mogelijk als het DOS-programma vanuit een Windows-venster wordt gestart; dus niet vanuit de 'standalone DOS mode'.

Onze ervaring onder Windows'95:

Op sommige PC's gaat het probleemloos, op andere is printen niet mogelijk. De oplossing in het laatste geval is het vervangen van de Windows printer driver LPT.VXD door een jongere versie. Daarna werkt het naar behoren. Zie onze download pagina of eventueel www.microsoft.com voor nieuwe drivers.

Onze ervaring onder Windows'98:

Op geen enkele PC is printen mogelijk. Het wachten is op een oplossing door Hewlett Packard. Hieronder volgt het advies van HP, maar bij ons had dit geen succes.

De juiste werking van de printer vanuit DOS kunt u controleren door via "Start", "Programma's", "MS-DOS prompt" een DOS-venster te openen en dan het commando DIR>LPT1 in te typen.
 1. Ga naar het venster met de Eigenschappen van de HP Deskjet 720C Series via "Start", "Instellingen" en "Printers".
 2. Controleer eerst het icoon van de HP Deskjet 720C Series printer: het mag geen andere naam hebben gekregen, als dat toch het geval is, dan moet u dat weer terugzetten naar "HP Deskjet 720C Series"
 3. Klik het icoon aan met de rechter muisknop en controleer of er een vinkje staat voor de keuze "Als standaard instellen".
 4. Kies daarna de onderste optie "Eigenschappen".
 5. Kies het tabblad "Details" en daarbinnen de knop "Poortinstellingen...".
 6. Verwijder het vinkje voor"MS-DOS-afdruktaken in de wachtrij plaatsen" en zet een vinkje voor "Poortstatus controleren voor afdrukken". Druk daarna op OK.
 7. Druk op de knop "Wachtrij-instellingen..." en zet de volgende opties AAN: "Afdrukopdrachten in een wachtrij plaatsen; het afdrukken is eerder voltooid"; "Afdrukken beginnen nadat de laatste pagina in de wachtrij is gezet"; Wachtrijgegevensindeling EMF; Bi-directionele ondersteuning voor deze printer inschakelen. Druk daarna op OK en vervolgens noog eens op OK van het Eigenschappen venster.
 8. Ga de juiste werking van de printer nu weer controleren door via "Start", "Programma's", "MS-DOS prompt" een DOS-venster te openen en dan het commando DIR>LPT1 in te typen. Als de printer nu goed functioneert bent u klaar, zo niet dan gaat u verder met stap 9.
 9. Open het HP Deskjet 720c series Configuration program via "Start", "Uitvoeren" en vul dan in: "HPFCFG06.EXE" en druk op OK.
 10. Het configuatie-programma zal een waarschuwing geven dat de INI files worden gewijzigd en dat alle applicaties moeten worden gesloten. Nadat u alle applicaties heeft gesloten drukt u op "Continue", waarna de HP Deskjet Configaration Editor zal verschijnen.
 11. Verwijder de eventuele vinkjes voor "Launch toolbox before printing" en voor "Bi-directional Communication". Druk op OK en daarna op "Restart Windows".
 12. Nadat Windows opnieuw is gestart, opent u de HP Deskjet 720C initialization file via "Start", "Uitvoeren" en vul dan in: "HPFDJC06.INI" en druk op OK.
 13. Notepad zal starten en de INI file wordt geopend. Zoek de sectie [LPT1, HP Deskjet 720C Series]. Zoek binnen die sectie de regel '2DSMEnable=0200' en wijzig die in '2DSMEnable=0000'. Kies in de menubalk "Bestand" en dan "Opslaan" en sluit Notepad af. Vervolgens moet u Windows opnieuw starten.
 14. Ga de juiste werking van de printer nu weer controleren door via "Start", "Programma's", "MS-DOS prompt" een DOS-venster te openen en dan het commando DIR>LPT1 in te typen. Als de printer nu goed functioneert bent u klaar, zo niet dan gaat u verder met stap 15.
 15. Ga opnieuw naar het venster met de Eigenschappen van de HP Deskjet 720C Series via "Start", "Instellingen" en "Printers". Klik het icoon aan met de rechter muisknop en kies de onderste optie "Eigenschappen".
 16. Kies het tabblad "DOS" en verwijder het vinkje voor 'Form Feed Timeout' en druk op OK.
  Let op: hierdoor zal de printer niet meer automatisch het papier doorvoeren. Als het lampje op de printer knippert, dient u zelf op de 'Resume' knop te drukken.
  Ga de juiste werking van de printer nu weer controleren door via "Start", "Programma's", "MS-DOS prompt" een DOS-venster te openen en dan het commando DIR>LPT1 in te typen.
  Als de printer nu goed functioneert bent u klaar, zo niet dan gaat u verder met stap 17.
 17. Verwijder de HP Deskjet 720c Series Printer driver via de bijbehorende 'uninstaller' en installeer de driver opnieuw. Ga naar het begin van de bovenstaande procedure en voer de stappen opnieuw uit.

Naar boven


2.3.4 Problemen met HP Deskjet 970Cxi

1) Kies binnen Haza-Data de HP Deskjet 600-serie.

2) Ga in Windows naar Instellingen, Printers en klik uw printer met de rechter muisknop aan.

2a) Controleer of de gebruikte printerpoort op ECP staat ingesteld. Zo niet, dan dient u dat in de BIOS in te stellen.

2b) Ga naar het tabblad Details en dan drukt u op de knop Poortinstellingen; in het venster zet u het bovenste vinkje uit, zodat DOS-programma's geen gebruik maken van de wachtrij; het onderste vinkje voor het controleren van de status moet aan staan.

2c) Sluit alles weer af met OK

Naar boven


2.3.5 Als uw printer geen DOS ondersteunt

In dat geval kunt u dus niet rechtstreeks vanuit Haza-Data printen. Er zijn de volgende alternatieven:

via een tekstverwerker

Alle tekst-uitvoer kunt u via een tekstverwerker printen. De snelste manier is om via [Beheer] [Programma-instellingen] en [Kies tekstverwerker] RTF te kiezen. Dat staat voor Rich Text Format, een soort Esperanto voor tekstverwerkers. Als u vervolgens bij een overzicht "Naar Tekstverwerker" kiest, zal het programma u om een naam voor de uitvoer file vragen. Daar mag u een naam van maximaal 8 tekens opgeven, gevolgd door .rtf, dus bijvoorbeeld stamboom.rtf. Vervolgens opent u die rtf-file in uw tekstverwerker.

Dit kan dus niet voor grafische uitvoer of tabellen en ook niet voor gezinsstaten met het formulier.

via een printer op een andere PC

Als u elders over een PC beschikt met daaraan gekoppeld een printer die wel DOS ondersteunt, dan kunt u op de volgende wijze die printer gebruiken. Via [Beheer] [Programma-instellingen] en [Kies printer] kiest u die betreffende printer. Als u vervolgens bij een overzicht "Naar Printerfile" kiest, zal het programma u om een naam voor de uitvoer file vragen. Die schrijft u naar een diskette waarbij u een naan van maximaal 8 tekens mag opgeven, gevolgd door een extensie, dus bijvoorbeeld a:\stamboom.prt. Vervolgens neemt u die diskette mee naar de andere PC en stuurt u die printfile rechtstreeks naar de printer. Bijvoorbeeld met het commando copy a:\stamboom.prt lpt1 of door de file met de muis naar de printer te slepen.

Zo'n printerfile mag u nooit in een tekstverwerker inlezen om te printen. In zo'n file staan namelijk al alle benodigde commando's voor de printer.

via een tweede printer op uw PC

Als u nog een oude printer heeft, die wel voor DOS-programma's geschikt was, kunt u die nog goed gebruiken. Voor enkele tientjes kunt u in uw PC een tweede printerpoort (LPT2:) laten inbouwen.

Binnen Haza-Data kunt u via [Beheer] [Programmma-instellingen] [Systeemparameters, commando's en diversen] LPT2: als printerpoort voor Haza-Data kiezen.

Naar boven


2.4 Haza-Data in standalone DOS mode

Bij versie 7.2 worden twee snelkoppelingen geleverd, de ene om in een DOS-venster te kunnen werken, de andere om in standalone DOS-mode te werken. Deze laatste is eigenlijk alleen nodig als de eerste niet mogelijk is omdat er te weinig DOS-geheugen beschikbaar is. Zie verder de paragraaf over het werkgeheugen. In die tweede snelkoppeling staat dus gedefinieerd dat Windows afgesloten moet worden en dat de PC vervolgens in DOS modus gestart moet worden. Zodra u Haza-Data stopt, zal Windows weer automatisch worden gestart. In de betreffende snelkoppeling staan een eigen Autoexec.Bat en een eigen Config.Sys beschreven. U kunt daar komen via weer de rechter muisknop en Eigenschappen en dan het tabblad Programma. Als u daar op de knop 'Geavanceerd' drukt, komt er een nieuw venster, waar o.a. de Autoexec en de Config staan. Daarin staan de minimaal voor Haza-Data benodigde commando's, waardoor een maximale hoeveelheid DOS-geheugen beschikbaar is. Maar daarin ontbreken altijd de hardware-specifieke commando's voor o.a. de muis en het toetsenbord. Dus als u binnen Haza-Data met de muis wilt werken of als u een niet-Amerikaans toetsenbord heeft (zoals het Belgische AZERTY-klavier), dan moet u de betreffende commando's daar zelf nog aan toevoegen.

Naar boven


2.5 de grootte van het Haza-Data venster

Als u Haza-Data in een venster draait, kunt u zelf de grootte van de letters kiezen - en daar mee de grootte van het venster. Als u een sessie beėindigt, zal Haza-Data de volgende keer automatisch starten in een venster met de laatst gekozen grootte. Met de Alt+Enter toetscombinatie kunt u op ieder gewenst moment wisselen tussen een venster en een volledig scherm. Als u Haza- Data verlaat in een volledig scherm, zal het een volgende sessie ook weer automatisch met een volledig scherm starten.

Wanneer het bovenstaande bij uw PC niet werkt, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd toetsenbord gekozen. Dat kunt u veranderen via "Start" "Instellingen" "Toetsenbord".

Naar boven


2.6 AZERTY-toetsenbord onder Windows/ME

Bij Windows/ME treedt een probleem op, dat bij de andere Windows-versies niet optrad. En wel bij voornamelijk de Belgische gebruikers met een AZERTY-toetsenbord. Waar Windowsprogramma's AZERTY gebruiken, blijken DOS-programma's in een venster toch QWERTY te gebruiken.

De oplossing is als volgt:
Ga naar [start] en dan [uitvoeren].
Typ daar "msconfig" en klik op "ok".
Klik op het tabblad "internationaal"
In dit bestand moet er een regel staan "keyb be"
Ook zal daar een regel staan c:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
Dit laatste moet veranderd worden naar keyboard.sys. Dus het pad c:\WINDOWS\COMMAND moet verwijderd worden.
Vervolgens kiest u "Opslaan" en start u Windows opnieuw op.

Naar boven


2.7 Import en export op snelle PC's

Standaard wordt de inhoud van een import- en een exportbestand op het scherm getoond. Zelf op eenvoudige PC's was dat al niet te lezen door de snelheid, maar je kon zien dat het programma bezig was. En bij eventuele problemen is zichtbaar waar het vastloopt of in een lus raakt.

Op de huidige supersnelle PC's blijkt het beeldscherm de snelheid van het lezen of schrijven van het bestand niet bij te kunnen houden en loopt het programma vast. De oplossing is het uitschakelen van de schermweergave van de import- en de export bestanden.
Dat doet u als volgt:
[Hoofdmenu]
[Beheer]
[Programma-instellingen]
[Schermweergave-instelling]
Fileinhoud tonen bij import/export UIT zetten

Naar boven


Probleem met Windows XP SP2

Na installatie van Windows XP Service Pack P2 kan het volgende probleem optreden:
16-bits MS-DOS subsysteem
(andere mededelingen, over autoexec.nt)
Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS en Microsoft Windows toepassingen.
Kies "Sluiten" om de toepassing af te sluiten.

De oorzaak van dit probleem is het volgende:
Bij het installeren van SP2 (Servicepack 2) is het bestand autoexec.nt verhuisd naar de map c:\windows\repair.
Dit is een fout van Microsoft.

De oplossing is:
Kopieer vanuit deze map het bestand autoexec.nt naar de map c:\windows\system32.
Klik daarna eenmaal met de muiswijzer op het bestand autoexec.nt in de map c:\windows\system32. Kies voor Bestand en vervolgens voor Eigenschappen. Plaats een vinkje bij Alleen Lezen en klik op OK

Naar boven


3. Diverse problemen

3.1 Haza-Data stopt bij grafische uitvoer

Als Haza-Data geheel stopt bij het maken van grafische uitvoer (zoals een getekende kwartierstaat), dan is dat het gevolg van een te lage waarde van FILES in de Config.Sys. Zet die op 99.

Naar boven


3.2 Geen afbeeldingen op een nieuwe PC

Snelle Pentium-processoren blijken te snel te zijn voor de oudere versies van de viewer-programma's HZPV en PVNL. Inmiddels is hiervoor een oplossing gevonden; in de Haza-Data versies geleverd vanaf september 1998 is dat probleem opgelost door een nieuwe versie van HZPV. In voorjaar 2000 is HZPV nog verder verbeterd.
Voor de gebruikers van oudere versies van PVNL is een 'patchprogramma' beschikbaar, die de fout in het programma herstelt. Zie onze download pagina. Tevens kunt u daar de nieuwste versie van HZPV vinden. Als het patchprogramma geen oplossing biedt voor PVNL, kunt u het beste de nieuwe HZPV gebruiken.

Naar boven


3.3 Haza-Data uitvoeren vanaf een CD

Het is mogelijk om Haza-Data met uw bestand(en) en eventuele afbeeldingen op een CD te branden en vervolgens op een andere PC af te spelen. Volg daartoe de volgende aanwijzingen:

1) Gebruik geen groepen voor de bestanden, maar gewoon subdirectories van de programma-directory. Maar via Beheer, Programma-instellingen de Lijst met directories voor bestandsgroepen dus leeg.

2) Zorg voor een indirecte adressering bij iedere afbeelding omdat je niet vooraf weet wat de drive-letter van de CD op een andere PC zal zijn. Dus i.p.v. bijvoorbeeld 'C:\fotos' maak je overal '..\fotos' (of '.\fotos' als 'fotos' een subdirectory is van de Haza programma-directory).

3) Kopieer de Haza programma-directory met de bestands-subdirectories en de directory HAZAINFO naar de CD-R.

4) Kopieer de foto-directory naar de CD-R.

5) Maak een kopie van je eigen snelkoppeling naar Haza op je buroblad. Pas de naam aan. Ga naar Eigenschappen, wijzig de Opdrachtregel in "I:\HZ.EXE /ro /hd" en de Werkmap in "D:\". Kopieer deze nieuwe snelkoppeling ook naar de CD-R.
Verklaring:
/ro = werk in de read-only mode;
/hd = gebruik station d: voor tijdelijke files (als je c: zou gebruiken, komen die op het buroblad).

6) Om op een andere PC vanaf de CD-R te kunnen werken kopieer je eerst de snelkoppeling naar het buroblad. Ga naar Eigenschappen en wijzig eventueel de letter "I:" in de juiste letter van de CD-speler. Als station D: de CD-speler is, dan /hd wijzigen in /hc en ook de Werkmap wijzigen in "C:\".

Naar boven


3.4 De index in een RTF-document

In een RTF-document gemaakt met de Haza-Data basisversie zal de index ontbreken. De index staat wel in het RTF-document, maar door een programmafoutje staat er een bepaalde code voor de index, waardoor uw tekstverwerker de rest van het document niet meer ziet.
In de Plus-versie komt dat probleem niet voor.

Er zijn 2 mogelijke oplossingen:

Naar boven