Haza-21

module Genealogie

Telapas Software
Statenlaan 65
9301 RJ Roden

T (niet beschikbaar)

Haza-21

In de module Genealogie kunnen alle relevante gegevens voor genealogisch en historisch onderzoek naar personen en hun onderlinge relaties worden opgeslagen in een relationele database, inclusief de bronvermeldingen. Detailgegevens worden vastgelegd in de vorm van Persoonsvermeldingen; de ruim honderd standaard soorten vermeldingen kunnen desgewenst onbeperkt worden uitgebreid om het programma aan te passen voor specifieke onderzoeken. Vanuit die database kunnen allerlei genealogische overzichten en geneagrammen worden geproduceerd naar beeldscherm, printer, RTF- of HTML-document.

Persoonsvermeldingen

Alle gegevens over personen worden opgeslagen in de vorm van Persoonsvermeldingen. Deze opslag biedt de gebruiker een maximum aan vrijheid:

 • Het aantal vermeldingen per persoon is onbeperkt.
 • Het aantal soorten vermeldingen is onbeperkt uitbreidbaar.
 • Per soort vermelding kunnen zelf velden worden toegevoegd.
 • Per soort vermelding kan de tekstweergave worden ingesteld, inclusief de vertalingen voor de uitvoer in vreemde talen.
 • Vermeldingen bieden o.a. de mogelijkheid om de letterlijke historische namen bij personen vast te leggen, maar ook zijn adressen en beroepen.
 • Het aantal mogelijke selecties van personen is vrijwel onbeperkt. Er zijn al ca. 150 standaard filters beschikbaar, waarvan een dertigtal voor het opsporen van mogelijke fouten.

Relaties tussen personen

Ook het aantal Soorten relaties is onbeperkt en door de gebruiker te definiëren. Naast de normale (buiten-) echtelijke gezinsrelaties kunnen ook andere relaties tussen personen worden vastgelegd, zoals voogden, knechten, buren, collegae, etc.

Datums

Datums kunnen op vele manieren worden ingevoerd, volledig of onvolledig. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de Juliaanse/Gregoriaanse, de Joodse, de Islamitische en de Republikeinse kalender en van een tabel met feestdagen. Bij datums kan de letterlijke datum uit de bron worden vastgelegd, naast de feitelijke datum.

Afbeeldingen

Een onbeperkt aantal afbeeldingen kan aan Haza-21 worden gekoppeld. De afbeeldingen kunnen in iedere gewenste map staan. Binnen Haza-21 worden de gegevens van de afbeelding vastgelegd in de tabel Afbeelding, inclusief een koppeling naar de afbeelding. Afbeeldingen kunnen worden gekoppeld aan Personen, Relaties, Bronnen, Gebouwen, Plaatsen en Trefwoorden.
Bij foto's waarop meerdere personen en/of gebouwen staan afgebeeld, kunnen die ieder met de muis worden gemarkeerd. Daarna zal de naam van de persoon of het gebouw in beeld komen als er met de muis over wordt bewogen.

Bronnen

In de plusversie kan de tabel Bron worden gebruikt om bronnen van diverse niveau’s vast te leggen, gekoppeld aan persoonsvermeldingen. Zo kan een Bron een notariële akte zijn, maar ook “de Burgerlijke Stand” van een bepaalde gemeente. Bronnen kunnen ook in een onderling hiërarchische relatie worden vastgelegd. Deze benadering van bronnen geeft de gebruiker een maximale vrijheid om bronnen te gebruiken in een zelf gekozen structuur, passende bij het soort onderzoek.

Instap-, Basis- en Plusversie

Voor genealogie zijn drie versies leverbaar. Deze versies hebben als maxima resp. 2.100, 100.000 en onbeperkt aantal personen. Het verschil tussen deze drie versies bestaat behalve uit de grotere capaciteit ook uit de uitgebreidere functionaliteit.

   Instapversie

Dit is de eenvoudigste versie van het programma.
De volgende tabellen hebben een beperkte capaciteit: Personen 2.100; Bronnen, Gebouwen, Percelen, Goederenvermeldingen, Thesaurus termen, Boeken en Objecten ieder 5.
Er is standaard slechts toegang tot de volgende tabellen: Persoon, Afbeelding, Adres, Beroep, Plaats, Relatie, Soort activiteit, Specificatie, Te doen, Toponiem, Verbuiging en Vervoeging.

   Basisversie

De volgende tabellen hebben een beperkte capaciteit: Personen 100.000; Bronnen, Percelen, Goederenvermeldingen, Thesaurus termen, Boeken en Objecten ieder 5. Het maximum aantal personen is verder uitbreidbaar in stappen van 100.000.
Ten opzichte van de Instapversie is hier extra de toegang tot de volgende tabellen: Gebouw, Persoonsvermelding, Categorie, Maat, Organisatie, Soort organisatie, Soort relatie en Soort vermelding.

   Plusversie

Dit is de volledige versie voor Genealogie. De volgende tabellen hebben een beperkte capaciteit: Percelen, Publicaties en Objecten 5.
Ten opzichte van de Basisversie is hier extra de toegang tot de volgende tabellen: Bron, Goederenvermelding, Gebouw / Graf / Vaartuig, Personengroep, Thesaurus, Archief, Archiefdienst, Kolomdefinitie en Soort bron. Als extra bij het genereren van webpagina's kunnen hier ook webalbums worden gegenereerd.
Verder is de Plusversie uitbreidbaar met de module Registratie.

Thesaurus

Een thesaurus is een systeem van termen (elementaire trefwoorden) die in hun onderlinge samenhang zijn vastgelegd. De hier in de Haza-21 geboden thesaurus is bedoeld om uw gegevens in diverse tabellen toegankelijk te maken. Het bestaat uit een subset van de functies die men in het algemeen in een thesaurus kan aantreffen. Maar voor onze toepassing is dat ruim voldoende.

Een thesaurus is nuttig om grote hoeveelheden gegevens eenvoudig toegankelijk te maken, gebruik makend van een aantal vooraf bepaalde trefwoorden. Het voordeel boven het doorzoeken van vrije tekst is, dat zoeken via de thesaurus veel minder “ruis” oplevert. Bovendien wordt in Haza-21 bij het zoeken altijd een volledig overzicht getoond van de bij de betreffende tabel gebruikte trefwoorden.

Bij Haza-21 wordt de thesaurus standaard gevuld met de archieftermen zoals die binnen de Nederlandse archiefdiensten in gebruik zijn.

   Toepassingen in Haza-21

     Zoeken in grote aantallen records

Het koppelen van trefwoorden aan records in de database heeft primair als doel het eenvoudig en snel kunnen vinden van bepaalde gegevens.

     Extra kenmerken beschrijven

Het kan ook worden gebruikt om allerlei kenmerken aan een record toe te voegen waarvoor standaard geen velden zijn voorzien. Dit geldt met name voor de tabellen Object en Archiefstuk. Daar kan namelijk bij ieder gekoppeld trefwoord tevens een Facet worden vastgelegd. Bijvoorbeeld zouden bij een object de facetten “kleur”, “vorm” en “techniek” kunnen worden gebruikt. Maar ook bij andere tabellen kunnen zo extra kenmerken worden toegevoegd. Bijvoorbeeld bij de tabel Afbeelding, waar je via de thesaurus o.a. het onderwerp, de plaats en de aard van de afbeelding zou kunnen toevoegen.

   Handleiding

Klik hier voor de handleiding met voorbeelden.

Genealogische overzichten

Vanuit de database kunnen allerlei genealogische overzichten, inclusief eventuele foto's, worden geproduceerd naar het beeldscherm, de printer, een RTF-document of een HTML-document. Daarbij heeft de gebruiker maximale vrijheid bij het samenstellen van de weer te geven gegevens en de vormgeving.

Preview op het scherm
Als gekozen wordt voor uitvoer naar het beeldscherm, dan is dat een 'preview' van de uitvoer naar een printer. Dat biedt de mogelijkheid om te exprimenteren met de vele opties zonder papier en inkt te verbruiken. Als de uitvoer op het beeldscherm staat, kan vervolgens direct worden geprint, zonder het overzicht opnieuw te moeten genereren. Daarbij kunnen pagina's ook selectief worden afgedrukt. Het is zelfs mogelijk om rechtstreeks A5-boekjes te produceren.

   Samengestelde overzichten

Samengestelde overzichten zijn overzichten in "verhaalvorm" en/of grafisch in de vorm van een geneagram, waarbij u als gebruiker een zeer groot aantal opties ter beschikking heeft om het overzicht naar eigen smaak vorm te geven. Alle samengestelde overzichten worden gemaakt vanuit de tabel Uitvoer. Hierin worden alle instellingen bewaard van de combinatie soort overzicht en hoofdpersoon, zodat dat overzicht altijd weer te produceren is met de oorspronkelijke instellingen. De volgende overzichten kunnen hier gemaakt worden:

 • Bloedverwantschap,
 • Familieoverzicht,
 • Gezinsstaat,
 • Kwartierbladen,
 • Kwartierstaat,
 • Parenteel/Genealogie
 • Stamreeks.
   
 • bijlagen bij bovenstaanden samengesteld overzichten:
  • Geboorteregister;
  • Geboortestatistieken;
  • Huwelijksregister;
  • Huwelijksstatistieken;
  • Overlijdensregister;
  • Overlijdensstatistieken;
  • Niet-natuurlijke doodsoorzaken;
  • Beroepen;
  • Bronnen;
  • Plaatsen;
  • Statistieken;
  • Brievenboek;
  • Correspondentie-register;
  • Fotoalbum afbeeldingen;
  • Fotoalbum ansichtkaarten;
  • Fotoagalerij portretten;
  • Controlelijst kindertal;
  • Gendex-bestand bij webpagina;
  • Verwante partners;
  • Kwartiertabel;
  • Kwartierbladen;
  • Kwartierbladen met gezinnen;
  • Kwartierbladen met foto's;
  • Kwartierbladen via Word Perfect;
Brongegevens
Brongegevens op van de op deze overzichten getoonde gegevens kunnen worden weergegeven door middel van nootverwijzingen en bijlagen.
Geneagram
Een geneagram als bijlage kan naar keuze tot één pagina worden verkleind of automatisch worden verdeeld over pagina's van hetzelfde formaat als die waarop het overzicht wordt afgedrukt.
Vreemde talen
Alle samengestelde overzichten kunnen ook in vreemde talen worden geproduceerd, inclusief de vertaling van beroepen en plaatsnamen. In de huidige versie kan dat in het Fries, Engels, Duits en Frans. De vertalingen staan ook in de database en kunnen waar gewenst door de gebruiker zelf worden aangepast.
Foto's
Foto's en andere afbeeldingen kunnen geïntegreerd met de tekst worden afgedrukt. De gebruiker kan daarbij de grootte en de positie van de foto's kiezen.

   Geneagrammen

Haza-21 kan de meest complexe familierelaties grafisch weergeven in de vorm van geneagrammen. Deze kunnen op ieder gewenst formaat worden afgedrukt, waarbij de vormgeving door de gebruiker zelf via een zeer groot aantal opties is te bepalen. Het geneagram op het scherm is interactief door de gebruiker zelf samen te stellen. Geneagrammen kunnen zelfstandig of als bijlage bij de diverse genealogische overzichten worden gegenereerd.

   Standaard rapporten

Er is een groot aantal rapporten beschikbaar, o.a.:

 • Adresetiketten;
 • Adreslijst;
 • Aanvraag persoonskaarten / -lijsten bij het CBG;
 • Begraafboek (per begraafplaats) per plaats;
 • Doopboek (per kerk) per plaats;
 • Doopgetuige-relaties per doopgetuige;
 • Doopgetuige-relaties per dopeling;
 • Doopregister;
 • Fotoalbum;
 • Geboorteregister per periode;
 • Geboorteregister per plaats;
 • Gezinsklapper per plaats;
 • Huwelijksregister per periode;
 • Huwelijksregister per plaats;
 • Impost op begraven per plaats;
 • Namenregister personen;
 • Niet-natuurlijke doodsoorzaken per periode;
 • Niet-natuurlijke doodsoorzaken per paats of jurisdictie;
 • Overlijdensregister per periode;
 • Overlijdensregister per plaats;
 • Personen met een bepaald beroep;
 • Personen met vermeldingen in een plaats;
 • Personen overleden in andere dan de geboorteplaats;
 • Personengroepen;
 • Plaats-informatie;
 • Register van beroepen;
 • Register van geboorte of doop per plaats (compact);
 • Trouwboek (per kerk) per plaats;
 • Verjaardagskalender;
 • Per persoon:
  • Persoonsblad;
  • Persoonskroniek;
  • Gezinsblad;
  • Bronblad.
 • Statistieken:
  • Beroepenstatistiek van een jurisdictie;
  • Beroepenstatistiek van een periode;
  • Beroepenstatistiek van een plaats;
  • Beroepenstatistiek van favoriete personen;
  • Geboortestatistieken van een jurisdictie;
  • Geboortestatistieken van een periode;
  • Geboortestatistieken van een plaats;
  • Geboortestatistieken van favoriete personen;
  • Huwelijksstatistieken van een jurisdictie;
  • Huwelijksstatistieken van een periode;
  • Huwelijksstatistieken van een plaats;
  • Huwelijksstatistieken van een plaats per kerk / parochie;
  • Huwelijksstatistieken van favoriete personen;
  • Overlijdensstatistieken van een jurisdictie;
  • Overlijdensstatistieken van een periode;
  • Overlijdensstatistieken van een plaats;
  • Overlijdensstatistieken van favoriete personen;
  • Statistiek voornamen van favoriete personen;
  • Statistieken van een jurisdictie;
  • Statistieken van een plaats.
 • Controlelijsten:
  • Controlelijst afbeeldingen;
  • Controlelijst archieven;
  • Controlelijst begraafplaatsen;
  • Controlelijst bronnen;
  • Controlelijst dubbele goederenvermeldingen;
  • Controlelijst dubbele persoonsvermeldingen;
  • Controlelijst foto's voor webpagina's;
  • Controlelijst geboortedatum kind en huwelijksdatum ouders;
  • Controlelijst getuigen en aangevers;
  • Controlelijst kerken en parochies;
  • Controlelijst kindertal;
  • Controlelijst mijlpalen;
  • Controlelijst multimedia;
  • Controlelijst OAT;
  • Controlelijst overlijdensvermeldingen;
  • Controlelijst persoonsvermeldingen;
  • Controlelijst plaatsen;
  • Controlelijst primaire beroepen;
  • Controlelijst primaire woonplaatsen;
  • Controlelijst religies;
  • Controlelijst soorten vermelding;
  • Controlelijst thedaurus-afbeeldingen;
  • Controlelijst thesaurus-ansichtkaarten;
  • Controlelijst verwante partners;
  • Controlelijst verwijzingen uit bronnen;
  • Controlelijst webalbums;
  • Recordtelling van database.

Hosting: ICT-Hier