versie 31 januari 2012

Haza-21 Installatie probeerversie

1 Eigen map

Haza-21 versie 3 is een geheel onafhankelijk programma, dat in een eigen map 'c:\Haza21v3' moet worden opgeslagen. Dus niet in de map bij de prerelease Haza-21 v2 en ook niet bij het DOS-programma Haza-Data. In plaats van de standaardmap 'c:\Haza21v3' mag u zelf een map kiezen, als dat maar een nieuwe map is los van bestaande programma's.
Plaats uw Haza-21 map beslist niet onder de map Program Files of onder een andere Windows map. Zeker bij Windows 7 geeft dat allerlei problemen.

Let op: ALLE Haza-21 software dient uitsluitend in deze ene map te komen!
De database(s) komen standaard ook in die map, maar daarvan kan worden afgeweken.

2 Installeren

Installeren van de Haza-21 probeerversie doet u in 3 stappen.

2.1 Download en installeer het Live Update programma

Het gedownloade programma Haza-21v3 liveupdate.exe is een 'self extracting file'. U mag dit programma vanuit iedere willekeurige map starten en na afloop verwijderen. De installatie van het live update programma Haza21.exe gebeurt met het programma Installpoint. U kunt daarmee zelf kiezen in welke map u het wilt installeren (bij voorkeur in de map c:\haza21v3). Tijdens de installatie wordt een snelkoppeling op uw Bureaublad geplaatst.

2.2 Download de probeerlicentie

Download de probeerlicentie (het bestandje "licentie probeer.zip") en sla dat vervolgens op in de Haza-21 map die u in de vorige stap heeft gemaakt.

2.3 Voer het Live Update programma uit om het volledige programma te downloaden en te starten

U kunt het live update programma starten via de snelkoppeling op het Buraublad (gemaakt tijdens de installatie in stap 1). Het totale programma bestaat uit ca. 28 MB te downloaden files.

Nadat alles is gedownload, zal de Haza-21 applicatie automatisch starten en wordt een lege database DEMONSTRATIE.MDB opgebouwd.

3. Probeerversie gebruiken

Om de Haza-21 probeerversie te starten, start u het live update programma via de snelkoppeling op het bureaublad. Het live update programma zal dan altijd kijken of er iets nieuws is, zo beschikt u altijd over de actuele versie van Haza-21.

Onder Help vindt u alle documentatie.
- In het "kookboek" vindt u stap voor stap hoe in de meest voorkomende gevallen te handelen.
- De kern van Haza-21 is het programma Flexpoint. Een beschrijving van de basisfuncties van Flexpoint vindt u ook onder Help. De voorbeelden in deze handleiding staan los van Haza-21, zo ontbreekt in Haza-21 de menukeuze Applicatiebstanden (in haza-21 vindt u die onder Data).

4. Conversies

De gegevens uit het DOS-programma Haza-Data, uit Haza-21 versie 2 en uit andere genealogische programma's kunnen worden geconverteerd naar Haza-21.

Zie voor uitgebreide informatie het document "Import databases" onder Help.

4.1 uit Haza-Data

In alle versies van Haza-Data kan met Ctrl+A vanuit het gezinsscherm een .HZC exportfile worden geschreven. Denk eraan dat u de file de extensie .HZC geeft (bijvoorbeeld STAMBOOM.HZC).
Deze HZC-file kan worden geimporteerd in Haza-21 via [Bestanden], [Import databases], [Toevoegen genealogische data]. Kies als bestandtype HZC.

4.2 uit Haza-21 versie 2

Voor de conversie van Haza-21 versie 2 naar versie 3 dient u gebruik te maken van het programma V2Convertor (dat is los te downloaden van de website, maar komt ook automatisch mee bij de 'live update'. Dit conversieprogramma moet ook in de map met de overige Haza-21 software komen te staan.

Om het programma V2Convertor te kunnen gebruiken, moet de Borland Database Engine op de PC aanwezig zijn. Deze BDE wordt automatisch op de PC gezet bij de installatie van Haza-21 v2.
Via een bladerfunctie zoekt u de te converteren database(s) uit versie 2 op. Het resultaat bestaat uit 2 files: .SDF en .BLB. Deze files kunnen worden geimporteerd in Haza-21 via [Bestanden], [Import databases], [Conversie van Haza-21 versie 2]. In de bladerfunctie om het conversiebestand te vinden, worden alleen de SDF-files getoond. De bijbehorende .BLB file wordt daarbij automatisch geopend.

4.3 uit andere genealogische programma's

Uit de meeste genealogische kunt u de gegevens exporteren naar een Gedcom-bestand. Dit Gedcom-bestand kan worden geimporteerd in Haza-21 via [Bestanden], [Import databases], [Toevoegen genealogische data].
Kies als bestandtype GED.