Haza-21

software voor genealogen en historici

Telapas Software
Statenlaan 65
9301 RJ Roden

T (niet beschikbaar)

Haza-21

Haza-21 is een computerprogramma voor genealogen en historici, voor amateurs en professionals.
Het vastleggen van alle informatie in de vorm van elementaire vermeldingen in een relationele database is basis van Haza-21. Met die vermeldingen kunnen alle gewenste analyses en rapportages worden gemaakt.

De filosofie

Haza-21 is ontwikkeld op basis van het idee dat voor de genealoog en historicus twee waarheden van belang zijn:

1. De geschiedenis bestaat uit een grote reeks gebeurtenissen of feiten, die zijn vastgelegd in allerlei documenten. Dat vastleggen kan al dan niet nauwkeurig en correct zijn gebeurd in de vorm van wat we in Haza-21 "een vermelding" noemen.

2. Er hebben in het verleden mensen geleefd, die activiteiten hebben uitgevoerd en ergens gewoond en gewerkt hebben.

De genealoog stelt zich als doel om de geschiedenis te reconstrueren van mensen, hun onderlinge relaties en hun bezittingen. Zijn probleem is echter de juiste feiten te vinden bij de juiste personen.

Om zijn bevindingen en hypotheses te staven zijn uitgebreide bronvermeldingen een eerste voorwaarde. Het onderscheid tussen de letterlijke gegevens uit de bron en de interpretatie door de gebruiker moet altijd duidelijk zijn.

Haza-21 is ontwikkeld met als doel om de gebruikers (genealogen en historici) een hulpmiddel ter beschikking te stellen om de geschiedenis te kunnen reconstrueren, gebaseerd op de hierboven beschreven uitgangspunten en met de mogelijkheid om dat uitvoerig te documenteren. Verder moet het programma de gebruiker helpen bij de organisatie van het onderzoek.

De realisatie, van bron naar interpretatie

In de Haza-21 database vindt u een groot aantal tabellen, waarin allerlei gegevens in hun onderlinge verbanden kunnen worden opgeslagen.

De twee belangrijkste tabellen waarin de geschiedenis wordt vastgelegd volgens de bovenbeschreven filosofie zijn:

Persoonsvermeldingen
met alle historische feiten over personen;

Goederenvermeldingen
met alle historische feiten over goederen en gebouwen.

Ieder vermeldingsrecord is in principe gekoppeld aan een Bronrecord en bevat de letterlijke gegevens uit die bron, inclusief de originele schrijfwijze.

Vervolgens kan een persoonsvermelding worden gekoppeld aan een persoon, of aan een relatie tussen personen, of aan een andere persoonsvermelding. Deze aan een persoon gekoppelde vermeldingen vormen samen de levensgeschiedenis van die persoon.

De goederenvermeldingen worden gekoppeld aan goederen en gebouwen en vormen samen daarvan de geschiedenis. Deze kunnen tevens worden gekoppeld aan persoonsvermeldingen om de betrokkenen (zoals verkopers en kopers) vast te leggen.


Hosting: ICT-Hier