Haza-21 Handleiding

technische documentatie


versie 3.3

10 juli 2020Copyright © 2003-2020 J.A.Diebrink te Roden. Alle rechten voorbehouden.

In deze handleiding worden enkele technische onderwerpen bij het programma Haza-21 besproken.


Zie Handleiding - uitvoer

       voor de beschrijvingen van de uitvoermogelijkheden.

Zie Handleiding - functioneel

       voor de beschrijvingen wat het programma allemaal kan.

Zie Handleiding - kookboek

       voor de beschrijvingen hoe iets te doen.

Zie Handleiding - kaart tekenen

       voor de beschrijvingen hoe kaarten te tekenen.

Zie Handleiding - technische documentatie

       voor de installatie van de software en de netwerkfuncties.

Zie Flexpoint basisfuncties

voor de beschrijving van de algemene functies van de Flexpoint database.

Zie Flexpoint rapportdefinities

voor de beschrijving van de algemene functies om met Flexpoint eigen rapporten te maken.

 

Gebruik binnen het programma altijd het contextmenu, dat altijd en overal alle actueel beschikbare functies toont.

Een contextmenu roept u op via de rechter muisknop of via de menu-toets op uw toetsenbord.

 


 

Deze handleiding wordt geleverd in de vorm van een PDF-document en is ontworpen om op het beeldscherm te bekijken. Daarom worden vrij grote letters gebruikt. Als u deze handleiding (of een deel daarvan) wilt printen, kunt u heel goed de pagina’s naar A5-formaat verkleinen. Bij de meeste printers heeft u daartoe de mogelijkheid via Eigenschappen om meerdere pagina’s op 1 A4 af te drukken. Als u daar voor 2 pagina’s kiest, krijgt u een nog goed leesbare tekst.Inhoudsopgave

 

Installeren van Haza-21

Installatieprocedure

                  Vanaf Internet

                  Herinstallatie

                  Eén map

                  Twee programma’s

                  Overige bestanden

Vereiste Windows database componenten

                  MDAC

                  MS Jet

Handleidingen

                  De mogelijkheden van Adobe Reader

                  Problemen met Adobe Reader

 

Automatische update (‘live update’)

Download software

Live update

                  hz21.ini     

                  hzlog.txt    

                  index.txt    

                  update.log          

                  Files verwijderen

Onderhoudscontract

Zonder automatische update

 

Kopiëren of verplaatsen van Haza-21

Incidenteel

                  de gehele map

                  hz21.ini     

                  parameter Database_Pad

Werken met meerdere computers - live update

                  eigen instellingen

 

Multi user database

MDB database

Single user database

Multi user database

                  toegang via Universal Data Link

                  een Universal Data Link maken

                  Afbeeldingen

 

WordPerfect kwartierbladen

Download

WP-macro installeren 

Aanmelding Internet Backup

Kies de verzendwijze

                  via interne e-mail

                  via web upload

Internet Backup (proef-)abonnement bestellen

Internet Backup aanmelden

 

Instellingen

Algemene instellingen

Instellingen van de database

 

Correctieprocedures

Foute soorten vermelding corrigeren

Eigen soorten vermeldingen opruimen

Dubbele soorten vermelding samenvoegen

 

Problemen in relatie tot Windows 10

PDF-handleidingen onder Help

Haza-21 blijft stilstaan na opstarten

 


Installeren van Haza-21

Installatieprocedure

De enige functie van het installeren (vanaf CD of vanaf Internet) is het plaatsen van de software in de map c:\haza21v3 - en verder dus helemaal niets.

Gebruik nooit een map onder de map Program Files of onder een Windows map. Dat kan zeker onder Windows 7 tot allerlei problemen leiden.

 

  Vanaf Internet

     Download het live update programma

Als gebruiker van de Internetversie heeft u recht om gebruik te maken van het 'live update' programma Haza21. Dit programma dient u zelf eenmalig te downloaden en te installeren. De zelf-uitpakkende zip file 'liveupdate.exe' bevat het programma Haza21.exe en UnzDll.dll die beiden in de map c:\haza21v3 moeten komen te staan.

                Afhankelijk van de door u gebruikte Internet browser kunt u dit programma direct uitvoeren, of eerst opslaan en dan openen.

                Klik op de knop Setup om het installatieprogramma Installpoint te starten. Vervolgens moet u nu de map kiezen waarin u Haza-21 wilt installeren. Doe dat bij voorkeur in de map c:\haza21v3.

                Selecteer de disk waarop u Haza-21 wilt plaatsen, dus bij voorkeur C.

                Klik op het + teken om de mappen op de gekozen disk te tonen.

                Als de map haza21v3 nog niet bestaat, klik dan op het knopje 'Nieuwe map'. Laat daar bij voorkeur de naam haza21v3 staan en klik op OK.

                Laat het vinkje staan om een snelkoppeling te laten maken.

                Klik op de knop 'Installeer'.

     Installeer uw licentiesleutel

Uw licentiesleutel wordt u per e-mail gestuurd (de sleutel voor de probeerversie kunt u van de website downloaden). In de bijlage van dat bericht vindt u een zip-file met daarin uw sleutel 'Flexpoint.BIN'. Kopieer deze zip-file uit de bijlage naar de map c:\haza21v3 waar u die zip-file naar keuze zelf mag uitpakken, of zo laten staan. Als u de zip-file niet zelf uitpakt, zal dat automatisch gebeuren door het 'live update' programma Haza21 (vanaf de versie van 23 mei 2003).

Vanaf het moment dat uw sleutel is uitgepakt, functioneert de eventueel eerder geïnstalleerde probeerversie als geregistreerde versie. Het zal openen met uw gegevens op het scherm.

Het automatisch uitpakken van de licentie-file gebeurt vanaf de versie van 23 mei 2003.

     Voer de eerste keer live update uit

Start het live update programma via de snelkoppeling die op het bureaublad is geplaatst. Haza21.exe kijkt naar de geldigheidsdatum van uw sleutel. Daarom werkt het uitsluitend als het wordt gestart in de map c:\haza21v3. Als uw sleutel nog niet is uitgepakt uit de zip-file, zal dat nu automatisch gebeuren.

Het programma Haza21 haalt de eerste keer het volledige programma op. U krijgt dan de vraag of u ca. 25 MB nu wilt downloaden. Dat is heel Haza-21.

Nadat alles is gedownload, zal vervolgens automatisch Haza-21 worden gestart (het programma Flexpoint). U hoort dan een deurbel omdat het Haza-21 venster mogelijk achter andere vensters verborgen is. Haza-21 zal vervolgens iedere keer dat u het start eerst eventuele nieuwe versies van Internet ophalen en installeren en daarna Flexpoint starten. Dat kan een nieuwe versie van het programma zijn, maar ook nieuwe documentatie. Indien nodig zal het programma uw database automatisch converteren.

 

Haza-21 is gestart

U ziet nu een grijs venster met bovenin Haza-21 met versienummer en -datum. Daaronder staan uw naam, adres en de aangeschafte versie.

 

U heeft hiervoor geen probeerversie gebruikt

Als eerste moet u in het venster "Database" de naam voor uw database kiezen. Standaard zal daar "Mijn database" staan (dat mag u uiteraard wijzigen). Klik op OK.

Hierna verschijnt er nog een venster "Database pad", waar u een map kunt invullen waar de database moet komen, standaard is dat de map waarin alle onderdelen van Haza-21 staan.

- Dubbelklik op de regel met de map of druk op Enter om die map te bevestigen.

- Druk op de Insert-toets om desgewenst een eigen map te kiezen.

Vervolgens wordt de database opgebouwd, dat duurt even, waarna een venstertje in beeld komt met de datum van uitgifte en de geldigheid van het onderhoudscontract. Zodra de database geopend is, zal de achtergrond met een oud schrift worden getoond, als u nu op OK klikt, zal dat venstertje verdwijnen en kunt u beginnen.

 

U heeft hiervoor wel een probeerversie gebruikt

Haza-21 zal automatisch uw database DEMONSTRATIE.MDB openen omdat dit nog de enige database is.

Als u een nieuwe database wilt gaan gebruiken, kiest u in de menubalk het Bestanden-menu en dan Andere database.

Haza-21 zal dan opnieuw starten en het Database venster tonen, met de Insert-toets kan een nieuwe database worden toegevoegd.

Als eerste moet u in het venster "Database" de naam voor uw database kiezen. Standaard zal daar "Mijn database" staan (dat mag u uiteraard wijzigen). Klik op OK.

Hierna verschijnt er nog een venster "Database pad", waar u een map kunt invullen waar de database moet komen, standaard is dat de map waarin alle onderdelen van Haza-21 staan.

- Dubbelklik op de regel met de map of druk op Enter om die map te bevestigen.

- Druk op de Insert-toets om desgewenst een eigen map te kiezen.

Vervolgens wordt de nieuwe database opgebouwd, dat duurt even, waarna een venstertje in beeld komt met de datum van uitgifte en de geldigheid van het onderhoudscontract.

Zodra de database geopend is, zal de achtergrond met een oud schrift worden getoond, als u nu op OK klikt, zal dat venstertje verdwijnen en kunt u beginnen.

 

MDAC controle

Als u een oudere versie dan Windows Vista gebruikt, zal het programma controleren of op uw computer een juiste versie van MDAC aanwezig is; zo niet, dan krijgt u daar een melding over. Zie het hoofdstuk “Vereiste Windows database componenten” verderop in deze handleiding.


 


  Herinstallatie

Herinstallatie van de software is altijd mogelijk. Kopieer daartoe eerst uw database(s) - de files met de extensie .MDB - en uw licentiesleutel Flexpoint.bin naar een andere map.

- Maak de map c:\haza21v3 leeg

- Kopieer de database(s) en de licentiesleutel terug.

- Voer de installatieprocedure uit, zoals hierboven beschreven.

 

  Eén map

Haza-21 is zo ontworpen, dat alle benodigde software in één map wordt geïnstalleerd. Standaard is dat de map c:\haza21v3 - maar u bent geheel vrij om de map een andere naam te geven en op een andere plaats te zetten.

Gebruik nooit een map onder de map Program Files of onder een Windows map. Dat kan zeker onder Windows 7 tot allerlei problemen leiden.

 

  Twee programma’s

Haza-21 bestaat uit 2 programma’s: het live update programma Haza21.exe en het eigenlijke programma Flexpoint.exe. Het programma Flexpoint kan naar keuze rechtstreeks worden gestart, of indirect via het live update programma Haza21. Als u geen permanente verbinding met Internet heeft, kunt u dan standaard zonder live update starten en incidenteel via live update. Om Haza-21 eenvoudig te kunnen starten, kunt u voor de beide programma’s zelf snelkoppelingen op het bureaublad zetten of aan het menu Start vastmaken. Gebruikers van de CD-versie kunnen het live update programma niet gebruiken. Zij moeten dus altijd het programma Flexpoint starten.

     Applicatie-definitiebestand DATABASE

Het programma Flexpoint is een algemeen databaseprogramma, dat niet kan functioneren zonder het applicatie-definitiebestand DATABASE. Dit bestand is een verborgen systeembestand, dat gewoonlijk niet getoond wordt als u de map c:\haza21v3 opent. De versie van deze DATABASE vindt u terug als de Haza-21 versiedatum (zie hieronder).


     Versienummers

Op de standaard achtergrond vindt u o.a. de volgende informatie:

Versie

Deze bestaat uit 3 delen:

- Flexpoint versie (bijvoorbeeld 3.2.0.1673)

- Haza-21 database-versiedatum (bijvoorbeeld 20050729)

- MDAC versie (bijvoorbeeld 2.71)

 

Versiedatum

In het openingsvenster wordt bovendien nog de versiedatum getoond (bijvoorbeeld 28 september 2006). Dit is de feitelijke datum van publicatie. Hert is mogelijk dat een versie wordt uitgegeven, waarbij uitsluitend deze datum geactualiseerd is en de bovengenoemde 3 versies niet.

Wel of geen database-conversie nodig

Bij een nieuwe versie is alleen een database-conversie nodig als de structuur van de database is gewijzigd. Daartoe wordt Haza-21 database-versiedatum vergeleken met de database-versiedatum in de geopende database.

 

  Overige bestanden

Flexpoint.bin

Om Flexpoint te kunnen gebruiken, moet dit bestand aanwezig zijn. Dit is uw licentiesleutel waarin o.a. uw naam en adres staan.

Haza-21.bmp

Dit is de afbeelding op de standaard achtergrond.

Haza-21.ini

Hierin worden uw instellingen bewaard. Dit bestand wordt automatisch gegenereerd als het er niet is.

Haza-21.wav

Het geluidsbestand dat bij het starten van flexpoint wordt afgespeeld. Dit bestand mag worden verwijderd of vervangen door een geluid naar keuze.

Pix.dll

Om Flexpoint te kunnen gebruiken, moet deze dll aanwezig zijn.

ZipDLL.dll en UnzDll.dll

Om het live update programma te kunnen gebruiken, moet Unzipdll aanwezig zijn. Om de Internet Backup Dienst te kunnen gebruiken, moet deze Zipdll aanwezig zijn.

 

Configuration.SDF en .BLB

In deze bestanden worden uw wijzigingen ten opzichte van de standaard versie van het programma opgeslagen. Na installatie van een nieuwe versie zullen deze wijzigingen automatisch worden aangebracht over de geïnstalleerde nieuwe versie.

CUMINDEX.MDB

Dit is een automatisch onderhouden database waarin van iedere database de daarin voorkomende familienamen en het aantal voorkomens daarvan worden opgeslagen.

log.txt

Het log-bestand waarin het programma Flexpoint allerlei meldingen schrijft. Deze informatie kan voor medewerkers van Pointware Automatisering nodig zijn in geval van problemen.

PDF-documenten

Alle in deze map aanwezige PDF-documenten zullen onder Help worden getoond. U kunt hier dus ook eigen PDF-documenten aan toevoegen, die dan automatisch onder Help zijn te vinden.


Vereiste Windows database componenten

Flexpoint maakt gebruik van standaard Windows database componenten om de MS Jet database te benaderen.

 

  MDAC

Dat heet MDAC, wat staat voor Microsoft Data Access Components. Deze software wordt ook steeds verbeterd en er komen regelmatig nieuwe versies beschikbaar. Voor Haza-21 is minimaal versie 2.7 vereist. Haza-21 zal dat zelf controleren. Als er een juiste versie is gevonden, kunt u het versienummer zien op het hoofdscherm van Haza-21.

Vanaf Haza-21 versie 3.3.0.209 van 21 december 2006 wordt de controle op de MDAC-versie niet meer uitgevoerd bij Windows Vista en hoger.

     Windows 10.

In de meeste gevallen geeft Windows 10 geen problemen. Maar op sommige computers blijkt dat de versie van MDAC niet goed kan worden gecontroleerd. Met als gevolg dat u de melding krijgt dat niet de juiste versie van MDAC is geïnstalleerd en dat versie 2.7 of hoger vereist is. Deze melding in onterecht, De MDAC-versie onder Windows 10 is altijd correct.

De oplossing is nu om de controle op de MDAC-versie uit te schakelen door Flexpoint.exe te starten met de commandline parameter /NOMDAC (in hoofdletters)

Dit kan op twee plaatsen gebeuren:

         1.      In de snelkoppeling naar Flexpoint. De parameter moet worden toegevoegd achter de programma-aanroep, dus "........\Flexpoint.exe" /NOMDAC

         2.      Als u het live update programma gebruikt, moet u de parameter toevoegen in de file hz21.ini PARAMETERS=/NOMDAC


 

  MS Jet

Ondanks de installatie van MDAC 2.7 of hoger kan het soms gebeuren dat Haza-21 na de start stukloopt, vaak met de melding "Klasse niet geregistreerd". Dat zal dan meestal het gevolg zijn van een te oude versie of incomplete van MS Jet en dient een nieuwe versie te worden gedownload van de Microsoft website. De benodigde informatie vindt u op de FAQ- pagina op onze website (www.hazadata.com) onder Foutmeldingen.

Bovenstaande problemen zullen niet optreden bij Windows 7 en hoger.

 


 

Handleidingen

De handleidingen vindt u onder Help in de menubalk. Dit zijn PDF-documenten, die gelezen kunnen worden met Adobe Reader of Acrobat Reader. Op de meeste computers zal dit programma wel aanwezig zijn. Zo niet, dan kunt u de actuele versie downloaden bij www.adobe.nl (dit programma is gratis).

  De mogelijkheden van Adobe Reader

Adobe Reader biedt de mogelijkheid om op ieder gewenst woord te zoeken; daarom zult u in de handleidingen geen index of trefwoordenregister aantreffen. Het is ook mogelijk om met één zoekopdracht alle PDF-documenten te doorzoeken.

  Problemen met Adobe Reader

Bij gebruik van Adobe Reader vanaf versie 6 kan de foutmelding komen dat na de laatste zoekopdracht het bestand is gewijzigd en is zoeken niet meer mogelijk. Dat gebeurt nadat u een nieuwe versie van een document heeft geïnstalleerd.

Dit is als volgt op te lossen:

         1.      Menubalk: Bewerken

         2.      Optie: Voorkeuren

         3.      Categorie: Search

         4.      In het dan geopende optieveld 'snelzoeken inschakelen' uitschakelen en daarna de cache-inhoud wissen.

 


 


Automatische update (‘live update’)

Bij de Internet-versie van Haza-21 is het mogelijk om nieuwe versies van de software en van de documentatie automatisch te laten downloaden en installeren. (Dit is dus niet mogelijk met een licentie voor de CD-versie.) Als de structuur van de database is veranderd, zal een database automatisch worden gereorganiseerd bij de eerste keer openen met de nieuwe versie van het programma.

 

Download software

Het live update programma dient u zelf eenmalig te downloaden van de website www.hazadata.com. U krijgt dan een zelf-uitpakkend programma liveupdate.exe en als u dat programma start, dan worden de programma’s haza21.exe en UnzDll.dll standaard uitgepakt naar de map c:\haza21v3.

 

Live update

Het automatisch downloaden en het installeren van nieuwe programmaversies en nieuwe documentatie gebeurt door het ‘live update’ programma haza21.exe in combinatie met UnzDll.dll voor het uitpakken van zip-files. Daarbij worden de onderstaande files worden gebruikt.

Nadat de nieuwe files van Internet zijn opgehaald en eventueel uitgepakt zal het programma Flexpoint.exe worden gestart.

 

  hz21.ini   

Deze wordt automatisch gemaakt door haza21.exe als deze nog niet bestaat. Hierin staan de volgende parameters:

       APPLICATION       

Het te starten applicatieprogramma na het downloaden.

       PARAMETERS      

Eventuele commandline parameters voor het applicatieprogramma.

       WORKDIR             

De map waarin het applicatieprogramma staat.

LASTUPDATE

De datum waarop de laatste keer op Internet is gezocht naar eventuele updates.

  hzlog.txt  

Hierin staat informatie over de laatste sessie (en wordt dus iedere sessie overschreven). Deze informatie kan voor medewerkers van Pointware Automatisering nodig zijn in geval van problemen.

  index.txt  

Deze wordt bij iedere sessie van Internet opgehaald en bevat een overzicht van de actueel beschikbare files.

  update.log    

Hierin staat de historie van de opgehaalde files.

 

  Files verwijderen

Bij eventuele problemen mogen de bovenstaande vier files allemaal worden verwijderd, waarna alle beschikbare actuele files van Internet zullen worden opgehaald.

 

Onderhoudscontract

Het ‘live update’ programma Haza-21 werkt alleen bij een geldig onderhoudscontract, dus ook niet bij de probeerversie.

De geïnstalleerde versie van het programma Flexpoint blijft voor een onbeperkte duur gewoon werken met een verlopen onderhoudscontract, maar nieuwere versies zullen als een probeerversie gaan functioneren.

Een onderhoudscontract kan rechtstreeks vanuit Haza-21 worden besteld. Dat gaat via Onderhoud in de menubalk.

Een onderhoudscontract geeft recht op alle nieuwe versies gedurende één jaar. Het kan op ieder gewenst moment ingaan. Het hoeft dus niet aansluitend te zijn aan een voorgaande onderhoudsperiode.

Haza-21 kan sinds 23 mei 2003 ook automatisch uw licentie zip-file uitpakken. Dus kunt u bij een verlenging van uw onderhoudscontract volstaan met het plaatsen van de u per e-mail gezonden licentie zip-file in de map c:\haza21v3 (of welke andere map u voor Haza-21 gebruikt).

 

Zonder automatische update

Haza-21 kan ook zonder automatische update worden gestart. Daartoe start u zelf het programma Flexpoint.exe (via een snelkoppeling of het Start menu).


Kopiëren of verplaatsen van Haza-21

Incidenteel

Omdat alle software in één map staat, is het kopiëren of verplaatsen van Haza-21 heel eenvoudig: u hoeft slechts die ene map te kopiëren of te verplaatsen. Daarbij moet u wel even op het volgende letten:

  de gehele map

Omdat het applicatie-definitiebestand DATABASE meestal niet getoond zal worden (afhankelijk van uw Map opties), wordt die niet mee gekopieerd als u alle bestanden in de map selecteert. Dit probleem is heel eenvoudig te voorkomen door niet de files, maar de gehele map te kopiëren.

  hz21.ini   

Deze wordt automatisch gemaakt door het live update programma haza21.exe als deze nog niet bestaat. Hierin staat o.a. de parameter WORKDIR met de naam van de map waarin het programma Flexpoint staat. Dit dient u aan te passen. Nog eenvoudiger is het verwijderen van het bestand hz21.ini (waarna die automatisch zal worden gemaakt met de juiste waarden).

  parameter Database_Pad

Als u uw database(s) ook heeft verplaatst, dan moet u zelf wel de parameter Database_Pad aanpassen. Het is aan te bevelen om vooraf het nieuwe pad toe te voegen (in de parameter kunt u meerdere paden invoeren, gescheiden door puntkomma’s. Als u dat niet doet, dan moet u eerst een nieuwe database toevoegen voordat u de parameter kunt wijzigen.

 

Werken met meerdere computers - live update

Als u Haza-21 op een andere computer gebruikt dan die waarop u via het live update programma uitvoert om nieuwe versies van Internet op te halen, moet u rekening houden met het volgende.

  eigen instellingen

Iedere keer wanneer u Haza-21 afsluit, worden uw eigen instellingen, verstekwaarden, lay-outs en rapporten automatisch opgeslagen in Configuration.SDF en Configuration.BLB en na een live update worden die instellingen automatisch in de nieuwe versie aangebracht de eerste keer dat het programma Flexpoint start (dit gebeurt dus standaard nadat een live update is uitgevoerd).

U kunt voorkomen dat Flexpoint wordt gestart door in de file hz21.ini de parameters APPLICATION en WORKDIR leeg te maken. Daarna kunt u de nieuwe files naar de computer kopiëren waar u met Haza-21 werkt.


 

Multi user database

In de huidige versie 3.3 is het mogelijk om binnen een lokaal netwerk vanaf meerdere werkstations gelijktijdig in eenzelfde database te werken. Hierbij zijn er voorlopig nog geen beperkingen aan het aantal werkstations.

In een volgende versie zal de functionaliteit worden uitgebreid met o.a. functies voor beheer en beperkte toegang via Internet.

 

MDB database

In de huidige versie kunnen er 2 soorten databases worden gebruikt: “single user” en “multi user”. Technisch zijn ze identiek, namelijk .MDB databases.

 

Single user database

Een “single user” database kan door slechts één gebruiker tegelijk worden geopend en gebruikt. Die database kan naar keuze op de eigen computer staan, of elders in een lokaal netwerk.

Voor zo’n database hoeft niets bijzonders gedaan te worden. U opent een nieuwe database gewoon vanuit het programma in een map naar keuze. Zie ook de parameter Database_Pad.

 

Multi user database

Een “multi user” database kan vanaf meerdere werkstations gelijktijdig worden geopend en bewerkt. Ook deze database kan naar keuze op de eigen computer staan, of elders in een lokaal netwerk.

  toegang via Universal Data Link

Het maken van een nieuwe database is geheel gelijk aan een single user database. Dus u opent vanuit het programma een nieuwe database in een map naar keuze.

Vervolgens moet die database toegankelijk maken voor meerdere werkstations. Dat gebeurt met een Universal Data Link (UDL). Deze UDL plaatst u in een map die genoemd is in de parameter Database_Pad. Haza-21 zal dan in de lijst van databases behalve de .MDB files ook de .UDL files tonen.

Dezelfde database kan als multi user database worden gebruikt zolang ieder werkstation die database opent via een UDL. Maar als een werkstation die database via de MDB opent, functioneert die als een single user database.


handleiding-technischedocumentatie.gif

  een Universal Data Link maken

Hoewel de Microsoft Data Link een standaard Windows faciliteit is, is er geen standaard programma om zo’n UDL te maken.

     1. maak een tekstdocument

De oplossing bestaat uit het maken van een leeg tekst-document in een map die in de parameter Database_Pad voorkomt. Zorg er voor (via Extra, Mapopties, Weergave) , dat in de map de extensies voor bekende bestandstypen niet worden verborgen. Vervolgens verandert u de naam “Nieuw tekstdocument” in een zinvolle naam voor de database en de extensie .txtin .udl. Negeer de waarschuwing dat door het wijzigen van de extensie het bestand mogelijk onbruikbaar wordt.

     2. wijzig Data Link eigenschappen

Open de UDL-file door dubbelklikken. Voer vervolgens de onderstaande stappen uit.


Voorziening

Open het tabblad Voorziening en selecteer daar Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

Verbinding

Op het tabblad Verbinding klikt u op het knopje “...” achter 1. Zo selecteert u de database. Vervolgens kunt u met het knopje “Verbinding testen” controleren of alles goed functioneert.

handleiding-technischedocumentatie1.gif

Daarna slaat u de UDL op via OK (de overige velden ongewijzigd laten, zoals op onderstaand voorbeeld).


 


     Extra handelingen op 64-bits computers

 

Het probleem bij een 64-bit systeem is, dat je daar bij het openen van een UDL alleen de 64-bit drivers getoond worden en niet de 32-bit drivers zoals de benodigde Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Uitgangspunt daarbij is dat er al een Access database ergens op een gedeelde map staat.

1. Zorg dat u Administrator-rechten heeft.

2. Kies in het Window-menu de functie Uitvoeren en type daar cmd gevolgd door Enter. Hiermee wordt de commando prompt geopend.

3. Kopieer hier nu de volgende regel in:

C:\Windows\syswow64\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll",OpenDSLFile C:\.....\Access.udl

Deze regel kunt u uit dit document kopiëren: markeer de regel, druk op Ctrl+C, ga naar de Window met de commando prompt, klik met op de rechter muisknop in de bovenbalk van dat window, selecteer daar Bewerken en vervolgens Plakken.

Het laatste gedeelte (C:\.....\Access.udl ) moet u aanpassen naar de plaatst waar uw UDL staat. Bv C:\Haza21v3\Access.udl

4. Als u nu op de Enter-toets drukt, krijgt u het normale scherm te zien met de Data Link eigenschappen echter met de 32-bit driver. Op het tabblad Voorzieningen ziet u nu de Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider staan.

 

  Afbeeldingen

Teneinde vanaf ieder werkstation de afbeeldingen te kunnen zien, dient in de parameter Picture_Path het pad naar de betreffende computer of netwerk-disk te worden ingevuld.

 


WordPerfect kwartierbladen

Als u beschikt over Corel WordPerfect versie 8 of hoger, dan kunt u gebruik maken van de functie om via WordPerfect kwartierbladen te maken via de samenvoeg-functie.

Download

Van de website www.hazadata.com kan de benodigde software worden gedownload. Gebruikers van de CD-versie kunnen de map vanaf de CD installeren. De gedownloade file is een “self extracting zip file” van waaruit de diverse benodigde files in de map C:\Haza-21 WordPerfect worden geplaatst. U mag de naam van die map niet wijzigen, omdat die ook vanuit Haza-21 wordt gebruikt.

WP-macro installeren

In de map staan 8 kwartierblad-formulieren (frm), 2 hulpfiles (wp6) en één macro (wcm). De WP-macro Haza-21 kwartierbladen.wcm dient door u zelf daarna nog in de juiste macro-map van WordPerfect geplaatst te worden. Welke die map is, is afhankelijk van uw WordPerfect versie. Dat moet u zelf uitzoeken.


 


Aanmelding Internet Backup

Om gebruik te gaan maken van de Internet Backup Dienst moet u achtereenvolgens de volgende stappen uitvoeren.

 

Kies de verzendwijze

De communicatie tussen uw computer en de Haza-21 Internet Backup Server kan op twee manieren gebeuren: via een interne e-mail functie of via web upload. Standaard wordt de e-mail functie gebruikt. Dit is het eenvoudigst in gebruik. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om gebruik te maken van de web upload.

 

  via interne e-mail

Hierbij worden door het programma e-mail berichten verzonden via poort 25. Sommige beveiligingsprogramma’s verhinderen dit. De meeste beveiligingsprogramma’s bieden de mogelijkheid om die communicatie toch mogelijk te maken. Als dat uiteindelijk toch niet lukt, dan kunt u via de parameter Ibackup_Verzendwijze kiezen om gebruik te maken van de web upload.

Een andere reden kan zijn, dat de grootte van de bijlagen bij uw e-mail beperkt is, waardoor u geen backups van een grote database kunt versturen.

 

  via web upload

Hierbij worden berichten verzonden via normale html webpagina’s. Dit is altijd mogelijk als u toegang tot Internet heeft. Het verzenden van de backup vereist om reden van beveiliging echter wel het handmatig invullen van de naam van de te verzenden zip-file.

De grootte van de te verzenden backup is hierbij onbeperkt. Het nadeel is, dat op deze manier geen afbeeldingen verzonden kunnen worden.

 

Internet Backup (proef-)abonnement bestellen

Hier komt u via de optie Bestanden in de menubalk, Backup, waarna het submenu wordt geopend. Via het dan getoonde formulier kunt u een jaarabonnement of een proefabonnement voor 1 maand bestellen.

 

Internet Backup aanmelden

Hier komt u via de optie Bestanden in de menubalk, Backup, waarna het submenu wordt geopend. Vervolgens dient u twee dialoogvensters in te vullen.

Deze instellingen zijn nodig om de communicatie met de Internet Backup Dienst mogelijk te maken.

     SMTP server naam

Dit is alleen nodig bij de verzendwijze via e-mail. De smtp server verzorgt uw uitgaande post bij uw provider. Haza-21 heeft deze naam nodig om berichten naar de Internet Backup dienst te kunnen sturen. De naam van deze smtp server heeft u van uw Internet-provider gekregen. Het is dezelfde als welke u in uw e-mail programma heeft moeten invullen.

Dit kan later desgewenst worden gewijzigd via Instellingen (in de menubalk), Algemene instellingen, Systeem, IBACKUP_SMTP_SERVER.

Verificatie vereist?

In sommige gevallen moet daarnaast ook een SMTP-verificatie worden ingesteld. Dat is het geval wanneer u dat ook in uw e-mailprogramma heeft moeten instellen. Om die verificatie te activeren, moet u in de parameters IBACKUP_USERNAME en IBACKUP_PASSWORD respectievelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Deze beide parameters mogen alleen worden ingevuld als uw provider dit vereist, anders gaat het mis en krijgt u een foutmelding.

     Uw e-mailadres

De Internet Backup dienst heeft altijd uw e-mailadres nodig om u berichten te kunnen sturen.

Dit kan later desgewenst worden gewijzigd via Instellingen (in de menubalk), Algemene instellingen, Systeem, IBACKUP_E_MAIL.

 

     Wacht op uw code

Nadat u de naam van de smtp server en uw e-mailadres heeft ingevuld, wordt er automatisch een aanmeldingsbericht naar de Internet Backup Dienst verzonden.

Deze zal u als antwoord automatisch een bericht sturen met uw persoonlijke code. Deze code moet u invoeren via Instellingen (in de menubalk), Algemene instellingen, Systeem, IBACKUP_CODE. Als u deze code heeft ingevuld en opgeslagen, moet u even wachten, waarna het menu automatisch wordt aangepast.


Instellingen

Via Instellingen in de menubalk kunnen de diverse programma-instellingen worden vastgelegd teneinde het programma aan uw wensen en smaak aan te passen. De volledige beschrijving vindt u in de functionele handleiding. Hier worden enkele technische instellingen beschreven.

De instellingen zijn in twee groepen te verdelen. De “Algemene instellingen” gelden voor iedere database en de “Instellingen van de database” gelden alleen voor de actueel geopende database. Iedere groep bestaat weer uit de groepen “Formaten” en “Systeem”. Hier worden alleen enkele systeemparameters beschreven die van belang zijn bij de installatie.

 

Algemene instellingen

     BackupDir

De map waarin de backup-bestanden geschreven zullen worden. De standaardwaarde is .\backups

     Compact Database

Hiermee kan gekozen worden om iedere database bij het afsluiten te comprimeren en te controleren op technische fouten. Dit is dezelfde functie zoals die binnen MS-Access beschikbaar is. Het verdient aanbeveling om het comprimeren regelmatig uit te voeren, zeker na veel mutaties: de database wordt kleiner, maar ook sneller toegankelijk.

Teneinde onnodig comprimeren te voorkomen, wordt het comprimeren alleen uitgevoerd als de sessie minstens 15 minuten heeft geduurd.

     Database Pad

In deze parameter kunnen meerdere paden worden opgenomen naar mappen waar de databases of data links kunnen staan. Bij meerdere paden dienen die paden te worden gescheiden door een puntkomma (;). Behalve databases zullen in de betreffende mappen ook eventuele Universal Data Links (.udl) worden getoond met multi user databases in een lokaal netwerk.

     IBackup

Hiermee stelt u in of u wel of niet gebruik wilt maken van de Internet Backup Dienst. Als u dit selecteert, verschijnt er onder de menukeuze Backup een submenu.

     IBackup Afbeeldingen

Om wel of niet ook afbeeldingen op Internet te kunnen opslaan.

     IBackup code

Hier vult u de code in die u automatisch van de backup server ontvangt na uw aanmelding. Dit is een wachtwoord voor het interne e-mailverkeer tussen Haza-21 en de backup server en voorkomt vergissingen en misbruik. Hier moet u niets invullen voordat u uw persoonlijke code per e-mail heeft ontvangen.

     IBackup E-mail

Uw e-mail adres waar de backup server berichten heen kan sturen. Als u die hier niet nog niet heeft ingevuld, zal het programma u er om vragen als het nodig is.

     IBackup password

In sommige gevallen vereist uw provider een SMTP-verificatie. Dat is het geval wanneer u dat ook in uw e-mailprogramma heeft moeten instellen.

Om deze verificatie te activeren, moet u hier uw wachtwoord invullen zoals uw provider u die verstrekt heeft. Tevens moet u de parameter IBACKUP_USERNAME invullen. Als u deze parameter invult zonder dat uw provider dit vereist, dan krijgt u een foutmelding.

     IBackup smtp-server

De naam van de smtp-server van uw Internet-provider voor de uitgaande e-mail. Als u die hier nog niet heeft ingevuld, zal het programma u er om vragen wanneer het nodig is. Dit is dezelfde naam die u in uw e-mailprogramma heeft vastgelegd.

Enkele voorbeelden:

mail.home.nl

mail.direct-adsl.nl

mailhost.hetnet.nl

mail.chello.nl

mail.planet.nl

smtp.tiscali.nl

smtp.xs4all.nl

 

     IBackup username

In sommige gevallen vereist uw provider een SMTP-verificatie. Dat is het geval wanneer u dat ook in uw e-mailprogramma heeft moeten instellen.

Om deze verificatie te activeren, moet u hier uw gebruikersnaam invullen zoals uw provider u die verstrekt heeft. Tevens moet u de parameter IBACKUP_PASSWORD invullen. Als u deze parameter invult zonder dat uw provider dit vereist, dan krijgt u een foutmelding.

 

     IBackup verzendwijze

Hiermee kan de verzendwijze voor de Internet Backup worden ingesteld. Standaard is vat via interne e-mail. Als alternatief kan gekozen worden voor web upload.

In sommige gevallen blijkt de beveiliging van de computer dusdanig streng en niet instelbaar te zijn, dat het onmogelijk is om de interne e-mail functie te gebruiken. Voor die gevallen is er een alternatief beschikbaar. Daarbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van standaard html-pagina’s, wat op iedere computer te gebruiken is. Naast dit voordeel heeft dit alternatief ook nadelen. Het versturen van abeeldingen is niet mogelijk en de naam van het te versturen zip-bestand moet zelf worden ingevuld.

 

     Mirrordrive

Het pad naar de map waarin bij iedere export en backup een kopie zal worden geschreven (alleen een drive letter is niet voldoende). Dit kan gebruikt worden als extra zekerheid. Het is alleen zinvol als de map op een fysiek andere disk staat, dus bij meerdere hard disks of in een netwerk.

 

     Multibrowser

Hiermee is in te stellen of er meerdere tabellen gelijktijdig open mogen zijn in eigen vensters. Via de menukeuze Venster kunnen verborgen tabelvensters weer zichtbaar worden gemaakt.

Als deze optie wordt uitgezet, is er altijd slechts één tabel geopend, die het volledige scherm zal gebruiken. Om een andere tabel te openen, dient de geopende tabel eerst gesloten te worden.

Na het wijzigen van deze parameter dient het programma eerst gestopt en weer gestart te worden om de nieuwe waarde te effectueren. De tabelvensters die u heeft gebruikt terwijl Multibrowser op Nee stond, zullen schermvullend blijven ook nadat u Multibrowser op Ja heeft gezet. U dient die vensters dan zelf op de gewenste grootte te maken.

     Picturepath

Hier kunnen alternatieve paden worden ingevoerd naar de map(pen) waar zich afbeeldingen bevinden. Meerdere paden kunnen worden ingevoerd, gescheiden door punt-komma’s. Omdat hier meerdere paden kunnen worden ingevuld, is de F1 voor de Windows-bladerfunctie niet beschikbaar.

In Afbeelding-records moet het volledige pad naar een afbeelding-file worden vastgelegd. Bij gebruik van meerdere computers kan dat problemen opleveren wanneer de afbeeldingen op een andere diskpartitie komen te staan. Dat probleem kan worden opgelost door deze parameter. Als het programma een afbeelding-file niet kan vinden, zal er vervolgens worden gezocht in de hier opgegeven paden.

     Vaste Database

Hier kan worden ingesteld of bij het starten van het programma automatisch de laatst gebruikte database weer zal worden geopend.

Indien niet, dan wordt na het starten van het programma een keuzelijst met databases getoond, tenzij er slechts één database is (die wordt namelijk automatisch geopend).
 

Instellingen van de database

 

     Backup Afsluiten

Hiermee kunt u kiezen of het programma bij het sluiten van een database zal vragen om een backup te maken.

     Database Naam

Standaard krijgt een database een interne naam die gelijk is aan de externe file-naam. De interne naam kan hier worden gewijzigd.


Correctieprocedures

 

Foute soorten vermelding corrigeren

Door onvolkomenheden bij de import van bestanden kunnen er fouten zijn ontstaan in de tabel Soort vermelding. Als dit het geval is, wordt dat automatisch gemeld bij het openen van een database. Voer de volgende stappen uit om die tabel weer gezond te maken

            1.         Open de tabel “Soort vermelding” via Data, Overige bestanden. Filter met F2 de niet gebruikte records en verwijder die dan met Alt+Delete.

            2.         Voer via de werkbalk of het context-menu de functie "Standaard soorten herstellen" uit.

            3.         Filter met F2 de dubbelen en voeg die samen door de cursor achtereenvolgens op beide records te zetten en daarbij op Carl+S te drukken. Het eerste record wordt dan grijs en bij het tweede record verschijnt een dialoogvenster.

Herhaal stap 2 en 3 totdat er geen dubbelen meer voorkomen.

            4.         Wijzig de lay-out van de tabel en maak de kolom Gedcom-tag zichtbaar en sorteer op die kolom.

            5.         Bekijk de gehele tabel en voeg die vreemde soorten - zoals bijvoorbeeld EVEN (1) en DEAT (1) - samen met de standaard soort vermelding. Dit gaat het snelst door eerst de betreffende vreemde soorten samen te voegen en als laatste met de standaard soort. Met vreemde soorten worden dus bedoeld de records waarbij de Soort gelijk is aan de Gedcom-tag, gevolgd door een volgnummer tussen haakjes.

            6.         Sluit Haza-21 hierna direct en start het programma opnieuw.

 

 

 


Eigen soorten vermeldingen opruimen


Haza-21 biedt de mogelijkheid om eigen soorten vermeldingen toe te voegen. Deze kunnen ook ontstaan bij import van een HZC- of Gedcom-bestand uit een ander programma. De meeste van deze eigen soorten kunnen beter vervallen en worden vervangen door de standaard soort vermelding “vermelding”. Dat voorkomt dat u allerlei eigen uitvoer-formaten moet maken en maakt het allemaal overzichtelijker.

            1.         Open de tabel “Soort vermelding” via Data, Overige bestanden en filter daar met F2 de eigen soorten vermelding. Beoordeel welke soorten in aanmerking komen om te worden opgeruimd en maak die eventueel favoriet teneinde ze snel te kunnen terugvinden.

            2.         Open de tabel Persoonsvermelding via Data of met F11.

            3.         Voor iedere op te ruimen soort vermelding voert u de volgende stappen uit:

            3a.       Filter de betreffende persoonsvermeldingen met F1:

- kies in het linker veld "Soort" (en dus niet de tabel "<-Soort");

- kies in het middelste veld "gelijk aan";

- kies in het rechter veld via F1 de op te ruimen soort vermelding (bijvoorbeeld "buurman"), als resultaat komt er dan een getal te staan.

            3b.       Na OK krijgt u de betreffende persoonsvermeldingen te zien.

            3c.       Kies uit de werkbalk de functie "Wijzig alles":

- kies in het veld Soort via F1 "vermelding";

- vul in het veld Hoedanigheid de naam van de op te ruimen soort vermelding (met bijvoorbeeld "buurman");

- klik op OK;

- daarna verschijnt een venster ter controle, klik ook daar op OK als het goed is en anders op Esc.

            4.         Open de tabel “Soort vermelding” via Data, Overige bestanden.

            5.         Selecteer via F2 de eigen soorten.

            6.         Verwijder die allemaal met Alt+Delete. Dat zal waarschijnlijk de melding opleveren de er nog een aantal aan persoonsvermeldingen zijn gekoppeld. Vervolgens kunt u de resterende records laten verwijderen voor zover mogelijk.


 

Dubbele soorten vermelding samenvoegen

Er kunnen door het abusievelijk toevoegen van een nieuwe soort vermelding of door import dubbele soorten ontstaan in de tabel Soort vermelding.

            1.         Open de tabel “Soort vermelding” via Data, Overige bestanden.

            2.         U vindt de dubbelen met het filter “dubbelen” via F2 in die tabel. Sorteer de tabel op de kolom Soort.

            3.         Voeg dubbele soorten samen door de cursor achtereenvolgens op beide records te zetten en daarbij op Carl+S te drukken. Het eerste record wordt dan grijs en bij het tweede record verschijnt een dialoogvenster.

            4.         Sluit Haza-21 hierna direct en start het programma opnieuw.


Problemen in relatie tot Windows 10

 

PDF-handleidingen onder Help

 

1.         Het is gebleken dat het openen van handleidingen onder menu Help soms niet wil.. Die documenten werden niet geopend door Adobe Reader. Maar buiten Haza-21 bleek het wel mogelijk die PDF-documenten in de Verkenner te openen.
Inmiddels is bekend dat de combinatie Haza-21, Windows 10 en Adobe Reader op de meeste computers normaal functioneert, maar op een ander niet. Alleen is niet duidelijk onder welke omstandigheden het niet functioneert.

2.         Niet alleen kunnen de handleidingen niet worden geopend, ook de via het veld Multimedia aan Bronnen en Digitale archiefstukken gekoppelde PDF-documenten kunnen in dat geval niet worden geopend.

 

3.         De precieze oorzaak is nog steeds onbekend. Maar de oplossing is om een ander programma in Windows als “default PDF reader” te installeren. Het eenvoudigst gaat dat door Adobe Reader van de computer te verwijderen. In dat geval wordt MS Edge de nieuwe default PDF reader, en die functioneert goed.

4.         Als u Adobe Reader op uw computer wilt behouden, of een andere PDF reader wilt gebruiken, dan kunt u het zelf aanpassen via Settings, Apps, Default apps

Haza-21 blijft stilstaan na opstarten


Op sommige computers blijft Haza-21 direct na de start stilstaan bij het Login Script..

De oorzaak blijkt een bèta UTF-8 instelling te zijn, De oplossing is dan:.

1. Open Instellingen.

 

2. Kies “Tijd en taal”.

 

3. Kies Taal.

 

4. Kies Verwante instellingen, Taalinstellingen voor beheerders.

 

5. Open Systeemlandinstelling wijzigen..

 

6. Verwijder het vinkje voor

                        "Bèta: Gebruik Unicode UTF-8 voor wereldwijde taalondersteuning".